Įeiti
Publikuota: 2019.09.19. Atnaujinta:

UAB „Birštono šiluma“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ finansinis pajėgumas – pakankamas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atlikusi išplėstinį UAB „Birštono šiluma“, UAB „Pakruojo šiluma“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2019 m. I pusm. finansinio pajėgumo vertinimą, konstatavo, kad jis yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

Šių šilumos tiekėjų išplėstinis finansinio pajėgumo vertinimas atliktas atsižvelgiant į tai, kad, Tarybai įvertinus šilumos sektoriaus įmonių 2018 m. finansinį pajėgumą, jis buvo nepakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

AB „Šakių šilumos tinklai“  pakartotinis finansinio pajėgumo vertinimas atliktas anksčiau, konstatuota, kad jis taip pat pakankamas.  

Taryba reguliuojamą veiklą vykdančių šilumos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą atlieka ne rečiau nei kartą per metus.


Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugsėjo 19 d. posėdžio medžiaga galite čia.