Įeiti
Publikuota: 2019.09.09. Atnaujinta:

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vykdydama gamtinių dujų rinkos stebėseną ir priežiūrą, parengė ir skelbia 2019 m. I pusm. gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą  (atsisiųskite). Ataskaitoje pateikiami svarbiausi sektoriaus importo, perdavimo, skirstymo ir tiekimo rodikliai, taip pat prekyba biržoje ir atliktos investicijos.

Svarbiausi 2019 m. I pusm. rodikliai:

Importas ir eksportas
• 2019 m. I pusm. importuota 12.688 GWh gamtinių dujų, t. y. 0,35 proc. mažiau nei 2018 m. I pusm. Importuojamų gamtinių dujų sąnaudos, palyginus su 2018 m. I pusm, didėjo 1,62 proc. ir sudarė 119,342 mln. Eur, vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina – 22,03 Eur/MWh (5,81 proc. didesnė nei 2018 m. I pusm.).
• 2019 m. I pusm. gamtinės dujos buvo tiekiamos ne tik Lietuvos Respublikoje veikiantiems ir gamtines dujas naudojantiems vartotojams – į kitas ES šalis eksportuota 1.196 GWh gamtinių dujų.

Perdavimas, skirstymas ir SGD pakartotinis dujinimas
• 2019 m. I pusm.  gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 13.473 GWh ir, palyginti su 2018 m. I pusm., sumažėjo 8,50 proc., perdavimas Lietuvos vartotojams didėjo 11,05 proc. – nuo 12.833 GWh iki 13.751 GWh.
• Per 2019 m I pusm. perdavimo sistema transportuota 27.224 GWh gamtinių dujų, t. y. 0,43 proc. daugiau nei 2018 m. I pusm., perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą sudarė 17,7 mln. Eur (1,91 proc. daugiau nei 2018 m. I pusm.).
• 2019 m. I pusm. paskirstyta 4.144 GWh gamtinių dujų, t. y. 2,65 proc. mažiau nei 2018 m. I pusm., skirstymo veiklos pajamos siekė beveik 22 mln. Eur – 7,52 proc. mažesnės nei 2018 m. I pusm.
•Vykdydamas SGD pakartotinio dujinimo veiklą, SGD sistemos operatorius 2019 m. I pusm. išdujino 5.962 GWh gamtinių dujų, t. y. 35,58 proc. daugiau nei 2018 m. I pusm., ir gavo 35 mln. Eur pajamų (8,29 proc. daugiau nei 2018 m. I pusm.).
•2019 m. I pusm. SGD pakartotinio dujinimo sistemos operatorius perkrovė 414 GWh suskystintų gamtinių dujų, t. y. 5,6 karto daugiau nei 2018 m. I pusm., ir gavo 472 tūkst. Eur pajamų (5,6 karto daugiau nei 2018 m. I pusm.)

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka
• Didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2019 m. I pusm., palyginti su 2018 m. I pusm., parduodamų gamtinių dujų kiekis sumažėjo 0,65 proc. – nuo 9.630 GWh iki 8.948 GWh.
• Didmeninėje gamtinių dujų rinkoje pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų tiekėjai 2019 m. I pusm. gavo 36,5 mln. Eur pajamų, arba 40,82 mln. Eur mažiau nei 2018 m. I pusm. 2019 m. I pusm. UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržoje iš viso suprekiauta 1.767 GWh gamtinių dujų – beveik 2,5 karto daugiau nei 2018 m. I pusm.

Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka
• 2019 m. I pusm. mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje patiekta 4.054 GWh gamtinių dujų, t. y. 10,63 proc. mažiau nei 2018 m. I pusm: tiekimas nebuitiniams vartotojams mažėjo 13,53 proc., buitiniams vartotojams – 2,72 proc.
• Gamtinių dujų tiekimo įmonės, gamtines dujas pardavusios mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje, 2019 m. I pusm. gavo 127 mln. Eur pajamų, t. y. 2,39 proc. mažiau nei 2018 m. I pusm.

Kiti rodikliai
• Lietuvos Respublikoje 2019 m. I pusm. suvartota 12.427 GWh gamtinių dujų, t. y. 7,32 proc. daugiau nei 2018 m. I pusm.
• 2019 m. I pusm. perdavimo sistemos operatorius investavo 4,2 mln. Eur, skirstymo sistemos operatoriai – 26 mln. Eur, gamtinių dujų tiekimo licencijų turėtojai investicijų neatliko.

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita parengta pagal įmonių ataskaitų duomenis. VERT rinkos dalyviams bei suinteresuotiems asmenims surinktą ir apibendrintą informaciją apie įvykius gamtinių dujų sektoriuje pateikia kas pusę metų.