Įeiti
Publikuota: 2019.09.04. Atnaujinta:

CEER paskelbė Europos šalių gamtinių dujų ir elektros energijos perdavimo sistemos operatorių sąnaudų efektyvumo lyginamosios analizės rezultatus


2019 m. rugpjūčio 29 d. Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators – CEER), kurios veikloje dalyvauja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), paskelbė dvi galutines Europos šalių gamtinių dujų ir elektros energijos perdavimo sistemos operatorių sąnaudų lyginamosios analizės projekto (2018 m.) ataskaitas.

Perdavimo veiklos sąnaudų lyginamosios analizės 2018 m. projektą (angl. Transmission Cost Benchmarking 2018 project) vykdė CEER ir konsultacinė įmonė Sumicsid.

Pagrindinis šio projekto tikslas – inicijuoti stabilų ir reguliarų energijos perdavimo sistemos operatorių veiklos efektyvumo vertinimo procesą. Projektas apėmė tiek elektros energijos, tiek gamtinių dujų perdavimo veiklas, iš viso jame dalyvavo 46 perdavimo sistemos operatoriai iš 16 Europos šalių. Siekiant kurti patikimus ir išsamius duomenis bei efektyvumo vertinimo modelius, perdavimo veiklos sąnaudų efektyvumo lyginamosios analizės projekte dalyvavo nacionalinės reguliavimo institucijos, perdavimo sistemos operatoriai ir konsultacinė įmonė. Projektas truko nuo 2017 m. gruodžio mėn. iki 2019 m. birželio mėn.

Pažymėtina, kad VERT kartu su gamtinių dujų ir elektros energijos perdavimo sistemos operatoriais – AB „Amber Grid“ ir AB „Litgrid“ – aktyviai dalyvavo visuose projekto etapuose: teikė finansinius duomenis bei ilgalaikio turto vienetų informaciją, tikrino tarpinius projekto rezultatus bei dalyvavo susijusiuose seminaruose.

Iš galutinių projekto rezultatų matyti, kad 2017 m. elektros energijos perdavimo sistemos operatorių vidutinis sąnaudų efektyvumas siekė 89,8 proc., dujų perdavimo sistemos operatorių – 79 proc. Konkretūs AB „Amber Grid“ ir AB „Litgrid“ sąnaudų efektyvumo rezultatai pateikti atskirose nacionalinėse ataskaitose, skirtose reguliavimo institucijai bei minėtiems perdavimo sistemos operatoriams. 

VERT vertins minėto projekto perdavimo veiklos sąnaudų efektyvumo vertinimo rezultatus, nustatydama (koreguodama) ateinančių metų pajamų viršutines ribas.