Įeiti
Publikuota: 2019.09.03. Atnaujinta:

Patvirtinti nauji reikalavimai reguliuojamosios veiklos ataskaitų auditui


Nuo kitų metų ūkio subjektai Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) teiks pagal naujus reikalavimus auditorių patikrintas reguliuojamosios veiklos ataskaitas, užtikrinant galimybę reguliuotojui įsitikinti ūkio subjektų sąnaudų pagrįstumu, priskiriant jas reguliuojamai veiklai.

 

VERT patvirtino Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį, t. y. konkrečias užduotis ir reikalavimus reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrai, kuriais turės vadovautis auditoriai (anksčiau techninę specifikaciją auditui rengdavo pati audituojama įmonė). VERT gali kasmet peržiūrėti ir pakoreguoti nustatytas technines užduotis.

 

„Techninės užduoties projektas buvo išdiskutuotas su auditorių bendruomene, rinkos dalyviais bei valstybės institucijomis. Patikros procesas vyks laikantis reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo eigos, t. y. nuo ūkinių operacijų registravimo apskaitoje, pirminio priskyrimo paslaugoms, sąnaudų grupėms ir pan. Tai leis Tarybai ir toliau skaidrinti energetikos sektorių ir įsitikinti reguliuojamų kainų – elektros, gamtinių dujų, šilumos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo – sąnaudų pagrįstumu“, – pabrėžia VERT pirmininkė Inga Žilienė.

 

Anksčiau VERT būdavo pateikiama auditoriaus nuomonė, ar ūkio subjekto reguliuojamosios veiklos ataskaita atitinka numatytus reikalavimus, neįvardinant audito metu pastebėtų trūkumų. Dabar auditorius pateiks ataskaitą su konkrečiais pastebėjimais pagal kiekvieną VERT numatytą reikalavimą.

 

Pagal naujus reikalavimus bus audituojamos reguliuojamosios veiklos ataskaitos už 2019 m. Pirmųjų ataskaitų, išaudituotų pagal VERT reikalavimus, tikimasi sulaukti 2020 m. viduryje.

 

Nauji reguliuojamos veiklos patikros reikalavimai parengti įgyvendinant VERT inicijuotus Finansinių ataskaitų audito įstatymo, Energetikos įstatymo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius 2019 m.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugsėjo 2 d. posėdžio medžiaga galite čia.