Įeiti
Publikuota: 2019-08-22. Atnaujinta:

„SPECTRUM BALTIC“ SIA patikslintas leidimas importuoti elektros energiją iš Kaliningrado srities


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vadovaudamasi Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į preliminarioje sutartyje su akcine bendrove „Baltiyskaya AES“ numatytas veiklos sąlygas, priėmė sprendimą patikslinti „SPECTRUM BALTIC“ SIA išduotame leidime sąlygas importuoti elektros energiją iš šalies, kuri nėra valstybė narė (Kaliningrado srities, Rusijos Federacijos).  

„SPECTRUM BALTIC“ SIA leidimas įsigalioja pradėjus Baltijos atominės elektrinės Kaliningrado srityje komercinį eksploatavimą. Taip pat bendrovė įpareigota pateikti VERT  pasirašytą ilgalaikę komercinę sutartį, kuri pagrįstų, kad importuojama elektros energija yra pagaminta Baltijos atominėje elektrinėje Kaliningrado srityje.

Konstatavus, kad „SPECTRUM BALTIC“ SIA, importuodama elektros energiją iš trečiųjų šalių, nesilaikė Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, VERT gali sustabdyti leidimo galiojimą ar jį panaikinti.

Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugpjūčio 22 d. posėdžio medžiaga galite čia.