Įeiti
Publikuota: 2019-08-09. Atnaujinta:

Biokuro rinkos stebėsenos ataskaita už 2019 m. II ketv.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2019 m. II ketvirtį (atsisiųskite).

VERT kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje ir teikia apibendrintus duomenis rinkos dalyviams.

Svarbiausi 2019 m. II ketv. rodikliai:

Kainų pokyčiai
vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2019 m. II ketv. siekė 129,10 Eur/tne, t.y. buvo 9,9 proc. mažesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
• 2019 m. II ketv. vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 130,10 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2018 m. laikotarpio kaina, mažėjo 9,9 proc.;
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 125,53 Eur/tne, t. y. buvo 3,5 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
• nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 2,2 proc. mažesne kaina nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės.

Kiekių dinamika
• 2019 m. II ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 1345 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai, kurių bendras kiekis siekė 195 848 tne. Palyginti su 2018 m. II ketv., sandorių sudaryta  73,5 proc. daugiau, bendras sandorių kiekis (tne) didėjo 3,7 karto;
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 92,9 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 81 467,90 tne biokuro už 10 599,29 tūkst. Eur – 33,0 proc. daugiau nei 2018 II ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (73,7 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia perkama medienos kilmės biokuro (medienos skiedrų), 2019 m. II ketv. tai sudarė 98,5 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija
• biokuro rinkoje pastebimas dalyvių skaičiaus mažėjimas: šių metų antrą ketvirtį rinkoje veikė 64 pirkėjai ir 98 pardavėjai (iš viso 162), 2018 m. II ketv. – 192;
mažėja koncentracija biokuro rinkoje: 2018 m. II ketv. didžiausias tiekėjas, užėmęs 21,1 proc. rinkos 2019 m. II ketv. užėmė 15,3 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 43,19 proc. rinkos;
stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 656,00.

 

* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.