Įeiti
Publikuota: 2019-08-08. Atnaujinta:

UAB „Autoidėja“ ir UAB „Intergates“ šilumos gamybos kainos perskaičiuotos su pažeidimais


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė, kad nepriklausomi šilumos gamintojai UAB „Autoidėja“ ir UAB „Intergates“, perskaičiuodami šilumos gamybos kainas tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, įvertino 2018 m. faktiškai realizuotą mažesnį šilumos kiekį, dėl ko kaina didėtų. Pagal 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimus, perskaičiuojant nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos kainą, planuoto ir faktiškai pagaminto šilumos kiekio neatitiktis nevertinama. 

Šiuos pažeidimus UAB „Autoidėja“ ir UAB „Intergates“ turi pašalinti per 30 kalendorinių dienų, to nepadarius, bendrovėms šilumos gamybos kaina gali būti nustatyta vienašališkai.

UAB „Autoidėja“ ir UAB „Intergates“ yra reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai. Pagaminamą šilumą bendrovės parduoda UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” – šiluma tiekiama į Vievio m. šilumos tiekimo tinklą.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugpjūčio 8 d. posėdžio medžiaga galite čia.