Įeiti
Publikuota: 2019-08-05. Atnaujinta:

VERT suderino SĮ „Visagino energija“ investicijas į vandentvarkos ūkį


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti patikimas ir kokybiškas  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams, 2019-08-02 posėdyje suderino SĮ „Visagino energija" investicijas, kurių bendra vertė siekia apie 2,9 mln. Eur. Dalį sumos planuojama finansuoti iš ES fondų paramos lėšų.

SĮ „Visagino energija" yra pirmoji įmonė, kuriai VERT suderino investicijas į vandentvarkos ūkį – pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą VERT investicijas derina nuo 2019-05-02. Nesuderinus investicijų su VERT, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms nustatyti.

Pagrindinės SĮ „Visagino energija" planuojamos investicijos yra skirtos susidėvėjusių ir poreikių neatitinkančių geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcijai: 2019 m. planuojama rekonstruoti 4,458 km vandentiekio tinklų, 2020 m. – 4,733 km, 2021 m. – 1,796 km tinklų, 2022–2023 m.  – 2,203 km, bus atliekami kiti susiję darbai, įsigyjama reikiama įranga ir kt.

2019 m. SĮ „Visagino energija"  Visagino mieste kanalizacijos nuotekų siurblinėse numačiusi įrengti kvapų mažinimo ozonavimo sistemas, kurios leis pagerinti oro kokybę, sumažins išleidžiamų kvapų kiekį miesto gyvenamuosiuose kvartaluose šalia nuotekų valymo įrangos.

2019–2022 m. planuojama įrengti nusausinto dumblo saugyklą (20 000 t) rekonstruojant esamą, nenaudojamą biologinio valymo talpų bloką. Šiuo metu Visagino m. valymo įrenginiuose susidarantis dumblas sausinamas centrifugose ir sandėliuojamas specialiai įrengtose dumblo sandėliavimo aikštelėse, kurių dumblo saugojimo resursai išnaudoti. Atlikus darbus, bus sudarytos sąlygos saugoti  nusausintą dumblą.

 SĮ „Visagino energija" finansinis pajėgumas yra pakankamas numatytoms investicijoms vykdyti.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugpjūčio 2 d. posėdžio medžiaga galite čia.