Įeiti
Publikuota: 2019-08-05. Atnaujinta:

Pritarta AB „Achema“ elektros skirstymo sistemos modernizavimui


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti patikimą ir kokybišką elektros energijos tiekimą vartotojams, 2019-08-02 posėdyje suderino  AB „Achema“ investicinį projektą į elektros energijos skirstymo sistemos atnaujinimą, diegiant pažangaus tinklo elementus, kurio bendra vertė siekia beveik 3,3 mln. Eur. Pusę sumos planuojama finansuoti iš ES fondų paramos lėšų.

 AB „Achema“ turi elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijas. Bendrovės eksploatuojamo elektros energijos skirstomojo tinklo įranga yra susidėvėjusi, kai kurių įrenginių būklė yra kritinė, todėl būtina ją atnaujinti. Šiuo metu bendrovės licencijuojamoje teritorijoje yra apie 26 pramonės vartotojus (neskaičiuojant bendrovės gamybinių pajėgumų), prie tinklo prijungti gamybiniai objektai yra I patikimumo kategorijos*.

Įgyvendinus investicinį projektą (numatoma įgyvendinti iki 2023 m. pabaigos), bus atnaujintos bendrovės eksploatuojamos transformatorių pastotės, skirstyklos, skirstomieji punktai ir elektros linijos, įdiegti nuotolinio valdymo, skaitmeniniai ir automatiniai pažangiojo elektros tinklo elementai, sumontuota įranga, leidžianti pastoviai kontroliuoti srovės kabelių ir kitų nuolatinės srovės grandinių izoliacijos varžos būklę, greitai nustatyti įžemėjimo vietą nuolatinės srovės grandinėse, užtikrinti elektros energijos charakteristikų matavimą ir stebėjimą, perduoti jų duomenis per teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginius į centrinį valdymo pultą. Taip pat bus sudaryta galimybė fiksuoti trikdžius 6 kV tinkle ir esant trumpiems jungimams atjungti kabelines linijas, atlikti automatinio rezervo įjungimo skydo funkcijas, apsaugoti kabelines  linijas nuo perkrovų  ir taip pagreitinti elektros tinklo pasekmių likvidavimą ir užtikrinti patikimą elektros įrenginių  darbą.

Investicinio projekto įtaka reguliuojamai AB „Achema“ elektros energijos skirstymo paslaugos kainos viršutinei ribai vidutiniškai sudarys 0,005 ct/kWh arba 0,96 proc., palyginus su nustatyta kainos viršutine riba 2019 metams.

 

* I patikimumo grupės vartotojai elektros energija aprūpinami iš dviejų arba daugiau nepriklausomų elektros energijos šaltinių atskiromis elektros linijomis, o elektros energijos tiekimas gali būti nutrauktas laikui, kiek to reikia automatiniam perjungimui nuo vieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio prie kito arba pakartotiniam elektros energijos šaltinio įjungimui.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugpjūčio 2 d. posėdžio medžiaga galite čia.