Įeiti
Publikuota: 2019-08-02. Atnaujinta:

VERT: pasirengta technologiškai neutralių aukcionų vykdymui


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus ir aukciono, kuriame bus paskirstytas 0,3 TWh elektros energijos iš AEI kiekis, sąlygų aprašą. Tai paskutiniai žingsniai, kad būtų visiškai pasirengta vykdyti aukcionus pagal naują skatinimo kvotų paskirstymo modelį.

Tikimasi konkurencingo aukciono

Aukcionas bus paskelbtas 2019 m. rugsėjo 2 d., jame galės dalyvauti visos technologijos – saulė, vėjas, biodujos, biomasė. Tai pirmasis technologiškai neutralus aukcionas. Rinkos dalyviai varžysis dėl galimybės gauti priedą prie biržos kainos.

„Tikimės, kad aukcionas bus konkurencingas. Kartu tai leis nustatyti ir konkurencingą kainos priedą prie elektros energijos biržos kainos. Labai svarbu, kad dalyvautų kuo daugiau technologijų“, – sako VERT pirmininkė Inga Žilienė.

VERT gegužės mėn. nustatė elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių didžiausiąją kainą – 48,93 Eur/MWh ir atskaitinę kainą45,07 Eur/MWh, kurios bus naudojamos maksimaliam aukciono laimėtojo priedui prie biržos kainos (kainos priedas) apskaičiuoti.

Aukcione numatyta paskirstyti 0,3 TWh metinę kvotą. Jei pirmojo aukciono metu nebus paskirstyta visa planuojama išdalinti kvota, likęs nepaskirstytas kiekis bus įvertintas nustatant ateityje planuojamų aukcionų kvotas. Iki 2025 m. iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminamas metinis elektros energijos kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 5 TWh.

Aukciono laimėtojo kainos priedas

Maksimalus aukciono laimėtojo kainos priedas, dėl kurio vyksta aukcionas, yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos. Aukciono dalyviai galės teikti siūlymus dėl pageidaujamo kainos priedo (jis gali būti mažesnis nei maksimalus), o laimėtojas bus išrinktas pagal pasiūlytą mažiausią kainos priedą.

Skatinimo schemos pavyzdys: didžiausioji kaina, atskaitinė kaina ir aukciono laimėtojui (-ams) mokamas kainos priedas

aukcionas_2019_08_02.jpg

Konkretus aukciono laimėtojui mokamas kainos priedas priklausys nuo elektros energijos kainų biržoje, tačiau bet kuriuo atveju jis negalės viršyti VERT nustatytos didžiausiosios kainos (elektros energijos kainai biržoje viršijus nustatytą VERT didžiausiąją kainą, priedas nebus mokamas, nes ūkio subjektas pasidengs sąnaudas iš kainos, gaunamos biržoje). VERT nustatyta didžiausioji kaina nesikeis visą ūkio subjekto skatinimo laikotarpį (12 metų).

Prioritetas – skaidrumas

VERT prisiima visą atsakomybę ir užtikrins, kad visi rinkos dalyviai aukcione dalyvautų lygiomis sąlygomis ir vienodomis teisėmis. Skaidrumas šiuo atveju – prioritetas.

Dalyvių paraiškų vertinimas: Aukciono nuostatuose numatyta, kad laimėtojus vertins Komitetas, kurio sudėtyje bus ne tik VERT, bet ir kitų institucijų atstovai: Energetikos ministerijos, Lietuvos energetikos agentūros, Vilniaus universiteto. Dalyvių pasiūlymai bus vertinami pagal Nuostatuose griežtai nustatytus kriterijus ir reikalavimus: visų pirma, dalyviai turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, o įvertinus kvalifikaciją, bus vertinami pateikti kainos priedo pasiūlymai.

Laimėtojo nustatymas: siekiant išdalinti kaip galima daugiau skirtos kvotos, aukciono nuostatuose numatyta ir aprašyta daugiapakopė laimėtojo nustatymo procedūra ir schema. Aukcionas gali vykti dviem etapais. Jei pirmajame aukciono etape keli dalyviai pateiktų vienodo dydžio pasiūlymus, o jų projektams nepakaktų šiais metais numatomos kvotos, jie varžytųsi antrajame šio aukciono etape, kur turėtų galimybę pateikti patikslintus kainos priedo pasiūlymus. Visais atvejais laimi tas dalyvis, kuris pasiūlo mažiausią kainos priedą.

Nuostatuose taip pat aptariamos ir kitos sudėtingos situacijos, pavyzdžiui, kaip būtų vertinami dalyviai, jei ir antrajame etape sutaptų kelių dalyvių pateikti pasiūlymai ir jiems nepakaktų kvotos. Tokiu atveju vienas iš kriterijų nustatant laimėtoją būtų projekto dydis (jei projektai yra vienodo dydžio (vertinant pagal gamybos kiekį), kvota būtų skirstoma proporcingai; jei teikiami skirtingo dydžio projektai, prioritetas teikiamas didesniems projektams, atsižvelgiant į siekį išdalinti kuo daugiau kvotos).

VERT numato šiuos aukciono etapus:

• 2019 m. rugsėjo 2 d. – aukciono paskelbimas, viešai publikuojama visa informacija apie aukcioną svetainėje www.vert.lt.

• Nuo 2019 m. lapkričio 11 d. iki 2019 m. lapkričio 25 d.  – iš rinkos dalyvių priimami dokumentai.

• 2019  m. lapkričio 26 d.  – aukciono komitetas susirinks į pirmąjį posėdį ir vertins rinkos dalyvių paraiškas. 

• 2020 m. pradžioje – VERT skelbs aukciono nugalėtojus

 

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai ir aukciono, kuriame bus paskirstytas 0,3 TWh elektros energijos iš AEI kiekis, sąlygų aprašas patvirtinti įgyvendinant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, įtvirtinančius naują AEI skatinimo schemą.


Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugpjūčio 2 d. posėdžio medžiaga galite čia.