Įeiti
Publikuota: 2019-08-02. Atnaujinta:

Patvirtinta šilumos ir vandens sektorių įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarka


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti efektyvias investicijų vertinimo ir derinimo procedūras, patvirtino Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinė energetikos reguliavimo taryboje tvarkos  aprašo pakeitimus.

Esminės nuostatos:
• Aprašas bus taikomas šilumos ir vandens įmonių planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojama veikla, vertinimui ir derinimui VERT bei įvykdytų investicijų kontrolei;
• geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektą VERT pateikus iki 2019 m. gegužės 2 d., geriamojo  vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijoms, suderintoms, pradėtoms įgyvendinti arba  įgyvendintoms iki 2019 m. gegužės 2 d., šio Aprašo nuostatos netaikomos;
• numatoma galimybė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinio laikotarpio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo veiklos plane nenumatytas investicijas suderinti su VERT Apraše nustatyta tvarka;
• investicijų, skirtų įgyvendinti Vandenų srities plėtros programoje nustatytiems tikslams įgyvendinti pagal Vandenų srities plėtros programos įgyvendinimo veiksmų planą ir kituose teisės aktuose paminėtos, kaip privalomos vandens įmonėms infrastruktūros plėtrai, renovacijai, saugumui ir patikimumui užtikrinti, vartotojų ir abonentų prijungimui prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, atitinkančios aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos reikalavimus, finansinis pagrindimas skaičiuojamas tais atvejais, kai investicijų vertė yra 1,5 mln. Eur ir didesnė.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugpjūčio 2 d. posėdžio medžiaga galite čia.