Įeiti
Publikuota: 2019-07-26. Atnaujinta:

Pratęstas terminas, kada Baltijos šalių prekybos zonose galės veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai


Taryba 2019 m. liepos 25 d. posėdyje nusprendė pratęsti terminą, kada Lietuvos, Latvijos ir Estijos prekybos zonose galės pradėti veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai.

Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į Baltijos šalių perdavimo sistemų ir biržos operatorių bendrą prašymą dėl būtinybės numatyti ilgesnį terminą, per kurį turi būti sudaryti atitinkami susitarimai dėl naudojimosi tarpzoniniu elektros energijos perdavimo pralaidumu. Taip pat šiuo metu Baltijos šalių prekybos zonose veiklą vykdo paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius „Nord Pool“ AS, o kitas operatorius – „EPEX SPOT“ SE, kuriam suteikta teisė vykdyti veiklą, šiais metais veiklos pradėti neplanuoja.


Latvijos ir Estijos nacionalinės reguliavimo institucijos taip pat pritarė termino pratęsimui.

 

Tai jau antras kartas, kai Lietuvos, Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriams pratęsiamas terminas parengti bendrą pasiūlymą dėl daugiau nei vieno elektros energijos biržos operatoriaus veikimo Baltijos šalių prekybos zonose. 

 

Pagal Europos Komisijos reglamento, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, reikalavimus 2018 m. gegužės 31 d. patvirtinus Lietuvos perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ kartu su Latvijos ir  Estijos elektros perdavimo sistemos operatoriais parengtą bendrą pasiūlymą dėl daugiau nei vieno elektros energijos biržos operatoriaus veikimo Baltijos šalių prekybos zonose, perdavimo sistemos operatoriai turėjo per 6 mėn. parengti atitinkamus susitarimus, 2019 m. vasario 8 d. šis terminas buvo pratęstas.

 

 

Tai yra elektros biržos operatoriai, kuriuos nacionalinė reguliavimo institucija paskyrė vykdyti veiklą atitinkamoje teritorijoje.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. liepos 25 d. posėdžio medžiaga galite čia.