Įeiti
Publikuota: 2019-07-25. Atnaujinta:

Taryba suderino AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2017−2019 m. investicijas


Taryba, siekdama užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, suderino AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2017–2019 m. investicijas, kurių bendra vertė – beveik 15 mln. Eur.

Didžiausios investicijos skirtos šilumos gamybai efektyvinti ir numatytiems aplinkosauginiams reikalavimams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas įgyvendinti. Bendrovė 2018 m. rekonstravo Vilniaus elektrinės Nr. 2 dujomis ir mazutu kūrenamą 116 MW vandens šildymo katilą Nr.1, iki 2019 m. pabaigos bus rekonstruotas 116 MW vandens šildymo katilas Nr. 2 ir Vilniaus rajoninės katilinės Nr. 8 dujomis ir mazutu kūrenamas 58 MW vandens šildymo katilas. Po rekonstrukcijos katilų degimo produktuose sumažėjęs išmetamų teršalų lygis atitiks numatytus reikalavimus.

Iki 2019 m. pabaigos taip pat numatyta įrengti 10 MW kondensacinį dūmų ekonomaizerį kogeneracinės jėgainės E-2 dujomis kūrenamiems katilams. Šiuo metu maksimali pareikalaujama Vilniaus integruoto tinklo galia esant 23 laipsnių šalčio lauko oro temperatūrai yra 1 101 MW. Vilniaus integruoto šilumos tinklo zonoje yra trys bendrovės ir šeši nepriklausomų šilumos gamintojų valdomi šilumos gamybos šaltiniai. Esamoje situacijoje bendrovės dujomis kūrenamais katilais pagaminama apie 1 339 GWh šilumos per metus (šie katilai naudojami tik šildymo sezono metu). Įvykdžius biokuru kūrenamų šilumos šaltinių plėtrą Vilniaus integruotame šilumos tinkle, dujomis kūrenamais katilais per metus bus pagaminama apie 166 GWh šilumos per metus. Įrengus 10 MW galios kondensacinį ekonomaizerį, kartu buvo rekonstruoti dujinių vandens šildymo katilų dūmtakiai, vandens šildymo katilinės 100 m aukščio gelžbetoninis dūmtraukis, atlikti kiti būtini darbai. Planuojama, kad dujinis katilas su nauju kondensaciniu ekonomaizeriu veiks tada, kai bus išnaudoti prie šilumos perdavimo tinklo prijungti šilumos generavimo biokuru ir atliekomis pajėgumai.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ į 2018–2019 m. investicijų sąrašą įtraukė ir kitus būtinus darbus, kurie reikalingi efektyviai šilumos gamybai ir tiekimo veiklai: perdavimo tinklo, katilinių, chemijos tarnybos laboratorijos modernizacija, apskaitos sistemų diegimas ir atnaujinimas, siekiant užtikrinti kokybišką vartotojų aptarnavimą, naujų šilumos vartotojų prijungimas prie centralizuoto tinklo ir kt.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. liepos 25 d. posėdžio medžiaga galite čia.