Įeiti
Publikuota: 2019-07-25. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ investicijos


Taryba, siekdama užtikrinti patikimą ir kokybišką vartotojų aprūpinimą šilumos energija, suderino UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ investicijas, kurių bendra vertė – 487,52 tūkst. Eur. Visi darbai finansuojami bendrovės lėšomis.

Didžiausios investicijos skirtos Luokės rajoninei katilinei: 2018 m. rekonstruotas kaminas (120 tūkst. Eur), 2019 m. numatyta atlikti biokuro katilo kapitalinį remontą (190 tūkst. Eur). Kamino rekonstrukcija buvo būtina dėl susidėvėjimo, taip pat dūmtraukio aukštis buvo sumažintas iki 25 metrų aukščio (anksčiau buvo 60 metrų), nes katilinėje nekūrenamas mazutas, tik gamtinės dujos. 2019 m. planuojama atlikti Luokės rajoninės katilinės 5 MW biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo kapitalinį remontą, siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimą. Rekonstrukcijos metu bus pakeistas susidėvėjęs katilo šilumokaitis, atnaujinta katilo pakura, kuro padavimo trakto, pelenų šalinimo trakto įrenginiai, automatinio valdymo sistemos.

Ankstesniais metais UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ taip pat rekonstravo šilumos tiekimo tinklus, įrengė du naujus šilumos katilus, šilumos apskaitos prietaisus, įsigijo nuotolinio duomenų perdavimo įrangą.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. liepos 25 d. posėdžio medžiaga galite čia.