Įeiti
Publikuota: 2019-07-25. Atnaujinta:

UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos kaina nustatyta su pažeidimais


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, patikrinusi perskaičiuotas UAB „Radviliškio šiluma" šilumos kainos dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad buvo neteisingai apskaičiuotos bendrovės papildomai gautos pajamos, susidariusios dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų neatitikties, bei neteisingai įvertintas elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pokytis.

Taip pat Taryba rekomenduoja įvertinti ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį ir investicijų grąžos pokytį dėl 2017 m. įvykdytų investicinių projektų ir savivaldybės perduoto turto.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba konstatuotus pažeidimus turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų. To nepadarius, Taryba šilumos kainos dedamąsias gali nustatyti vienašališku sprendimu.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. liepos 25 d. posėdžio medžiaga galite čia.