Įeiti
Publikuota: 2019-07-25. Atnaujinta:

Patvirtinta naujos redakcijos Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika


Taryba, atsižvelgdama į Energetikos įstatymo ir Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimus, kuriais įgyvendinamas suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo refinansavimo ir išpirkimo modelis, patvirtino naujos redakcijos Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką.

Esminiai pasikeitimai:
keičiasi SGD pakartotinio dujinimo paslaugos pajamų viršutinės ribos skaičiavimas: numatyta galimybė banko paskola refinansuoti dalį plaukiojančios SGD saugyklos nuomos kaštų laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2024 m., o paimtą paskolą ir palūkanas padengti per likusį plaukiojančiosios SGD saugyklos veiklos laikotarpį (ne trumpesnį, kaip iki 2044 m. gruodžio 31 d., išskyrus atvejus, numatytus Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme);
numatyta, kaip keisis SGD pakartotinio dujinimo paslaugos sąnaudų skaičiavimas po plaukiojančiosios SGD saugyklos išpirkimo 2024 m.: nereikės mokėti nuomos mokesčio, tačiau į sąnaudas bus įskaičiuojama nuomos mažinimui paimta paskola bei palūkanos ir kitos pagrįstos sąnaudos.

Metodikos pasikeitimai įsigalios gavus Europos Komisijos pritarimą.


Išsamiai susipažinti su 2019 m. liepos 25 d. posėdžio medžiaga galite čia.