Įeiti
Publikuota: 2019-07-25. Atnaujinta:

Nustatyta nauja UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos bazinė kaina


Taryba nustatė UAB „Litesko“ filialui „Kelmės šiluma“ šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 6,78 ct/kWh be PVM (galiojanti šiuo metu bazinė kaina – 6,45 ct/kWh be PVM).

 

Taryba konstatavo, kad ankstesniais laikotarpiais UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ nesusigrąžino 5,12 tūkst. Eur mokestinių įsipareigojimų sąnaudų – dėl jų grąžinimo turės nuspręsti Kelmės rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.  

 

Taip pat Taryba bendrovei apskaičiavo 110 tūkst. Eur mažiau būtinųjų sąnaudų (įskaitant investicijų grąžą) veiklai vykdyti (sumažintos einamojo remonto ir aptarnavimo bei administracinės sąnaudos ir kt.).

 

UAB „Litesko" filialo „Kelmės šiluma" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

Kelme_bazine_2019_07_25.jpg

 

Naujos UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos bazinės kainos kuro struktūroje didžiausią dalį sudaro biokuras – beveik  89 proc.

 

Keičiasi ir karšto vandens kaina: projekcinė 2019 m. liepos mėn. kaina daugiabučių namų vartotojams – 7,26 Eur/m3 (šiuo metu taikoma – 6,92 Eur/m3).

 

UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“  2012–2018 m. į šilumos ūkį investavo daugiau nei 3 mln. Eur, dalis lėšų buvo finansuota iš ES struktūrinių fondų. Didžiausia investicija – 2015–2016 m. įvykdyta A. Mickevičiaus katilinės priestato statyba, įrengiant 1,2 MW galios biokuro katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį už 1 402,4 tūkst. Eur, taip pat bendrovė modernizavo Kelmės miesto šilumos tinklus (darbų vertė – 889,3 tūkst. Eur).

 

UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ aptarnauja Kelmės ir Tytuvėnų miestų (Kelmės rajono savivaldybė) vartotojus.

 

Tarybos nustatytos naujos UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamosios įsigalios Kelmės rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

 

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. liepos 25 d. posėdžio medžiaga galite čia.