Įeiti
Publikuota: 2019-07-24. Atnaujinta:

VERT rinkos dalyviams pristatė reikalavimus reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, įgyvendindama prioritetinį uždavinį – „Įmonių sąnaudų ir apskaitos atskyrimo sistemų principų skaidrinimas ir jų įgyvendinimas" – bei  siekdama užtikrinti, kad vartotojai už reguliuojamas energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas mokėtų būtinosiomis sąnaudomis pagrįstą kainą, rinkos dalyviams pristatė parengtą reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį ir patikros procedūras (pristatymo medžiagą rasite čia).

Pasak Tarybos pirmininkės Ingos Žilienės, tai ženklus  reguliavimo pokytis, siekiant reguliuojamų įmonių veiklos skaidrinimo. Ūkio subjektų teikiamos reguliuojamos veiklos ataskaitos dažnai neužtikrina galimybės reguliuotojui įsitikinti sąnaudų pagrįstumu, kas yra būtina priimant kainodarinius sprendimus, todėl reikalinga suformuluoti aiškius reikalavimus  patikrą atliekantiems nepriklausomiems auditoriams. Tai leistų užtikrinti patikros rezultatų panaudojimo rezultatyvumą.

Pagal Energetikos įstatymą ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą reguliuojami ūkio subjektai iki kiekvienų metų gegužės 1 d. privalo parengti ir pateikti Tarybai nepriklausomo auditoriaus patikrintas praėjusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitas.

Iki 2019 m. techninę specifikaciją auditui parengdavo pati audituojama įmonė, be to, taikytas audito standartas leido pakankamai lanksčiai vertinti numatytus reikalavimus, pavyzdžiui, atliekant sąnaudų priskyrimą atskiroms grupėms ir kt. Auditorius reguliuojamos veiklos ataskaitas įvertindavo pateikdamas nuomonę dėl jų atitikimo nustatytiems reikalavimams, bet neįvardindavo audito metu pastebėtų trūkumų.

Nuo 2019 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra bus atliekama pagal  Tarybos parengtus nurodymus, o vietoje auditoriaus išvados bus pateikiama ataskaita su konkrečiais pastebėjimais  pagal kiekvieną numatytą reikalavimą. Pats patikros procesas vyks laikantis reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo eigos, t. y. nuo ūkinių operacijų registravimo apskaitoje, pirminio priskyrimo paslaugoms, sąnaudų grupėms ir pan. Tai leis aiškiai matyti kiekvienos sąnaudų grupės detalizavimą, pradedant pirminiais dokumentais. Tikimasi, kad ūkio subjektai, žinodami, kas bus tikrinama, iš anksto galės pasiruošti ir pateikti tvarkingas ataskaitas, kartu išvengiant interpretacijų ar žmogiškųjų klaidų.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad Taryba kasmet gali peržiūrėti ir pakoreguoti nustatytas technines užduotis.

„Šis išgrynintas procesas atneš naudą tiek reguliuojamoms įmonėms, užtikrinant būtinųjų sąnaudų padengimą, tiek reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą atliekančioms audito kompanijoms, tiek vartotojams, garantuojant, kad už paslaugas būtų mokama būtinosiomis sąnaudomis pagrįstą kainą", – pabrėžia Tarybos pirmininkė I. Žilienė.

Pirmąsias reguliuojamos veiklos ataskaitas, patikrintas pagal Tarybos nustatytas sąlygas, numatoma gauti 2020 m. pradžioje.

Šie nauji reguliuojamos veiklos patikros reikalavimai parengti, įgyvendinant VERT inicijuotus Finansinių ataskaitų audito įstatymo, Energetikos įstatymo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius 2019 m.

foto_susitikimas_2019_07_24.jpg