Įeiti
Publikuota: 2019.11.21. Atnaujinta:

Išduoti leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išdavė leidimą gaminti elektros energiją UAB „Ensiger“, įsigijus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis veikiantį energetikos objektą iš UAB „Resursas“ (anksčiau UAB „Resursas“ išduotas leidimas gaminti elektros energiją pripažintas netekusiu galios), taip pat išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijai.

Ūkio subjektai, norėdami vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, privalo gauti Tarybos leidimą. Kreipiantis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, be kitų privalomų dokumentų reikalinga pateikti ir tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją.

Tarybos leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, jeigu asmuo numato statyti ar įrengti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW, ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat jeigu asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas arba siekia tapti gaminančiu vartotoju ir numato statyti ar įrengti elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW.

Tarybos leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas, jeigu asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginiuose.

Išduotų leidimų gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus sąrašas skelbiamas čia.