Įeiti
Publikuota: 2019.11.29. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Didma“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi UAB „Didma“ 2018 m. faktines sąnaudas, vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,69 Eur/m3 (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, t. y. 25,7 proc. didesnę, palyginus su dabar galiojančia. Apskaitos kainą, kurią gyventojai kas mėnesį, nuo šiol nustato savivaldybės taryba*.

Dabar galiojančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatytos 2016 m. gegužės mėn. – jos nėra suderintos su Taryba.

UAB „Didma“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)

 Didma_Vilmos_2019_11_28.jpg

UAB „Didma“ geriamojo tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikia Linkuvos socialinės globos namams (290 gyventojų) ir 28 vartotojams (3 daugiabučiai namai) Linkavičių kaime (Pakruojo r. savivaldybė). 100 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka visus Higienos normos reikalavimus, taip pat visos nuotekos išvalomos iki nustatytų rodiklių.

Pagal bendrovės pateiktus duomenis, 2018 m. Linkuvos socialinės globos namams realizuoto geriamojo vandens ir sutvarkytų nuotekų kiekis buvo 19,08 tūkst. m3, vartotojams (gyventojams) – 1,45 tūkst. m3.

UAB „Didma“, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2018 m. patyrė 39,19 tūkst. Eur nuostolio.

Tarybos suderintos kainos bus pradėtos taikyti jas nustačius Pakruojo rajono savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryti per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų mokėjimai už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,8 proc. namų ūkio pajamų, tai yra neviršys leistinos 4 proc. ribos.


* Pasikeitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui, Taryba nederina įmonių apskaitos kainos (galioja po 2019-05-02 pateiktiems projektams).

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. lapkričio 28  d. posėdžio medžiaga galite čia.