Įeiti
Publikuota: 2019.11.29. Atnaujinta:

Nustatytos izoliuoto darbo ir totalios avarijos prevencijos paslaugų kainų viršutinės ribos 2020 m.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė AB „Ignitis gamyba" padalinių Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugos pajamų viršutinę ribą – 100 tūkst. EUR.

Pagal Elektros energetikos įstatymą, gamintojų, kurie teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas, kainos reguliuojamos, kai elektros energetikos sistemos veikimui užtikrinti yra reikalingi visų gamintojų, galinčių teikti tretinį aktyviosios galios rezervą ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas, elektros energijos generavimo pajėgumai.

Atsižvelgiant į tai, AB „ORLEN Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, UAB Kauno termofikacijos elektrinei, AB „Achema“ ir AB „Ignitis gamyba" nustatomos izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainų viršutinės ribos 2020 metams. Įvertinus tai, kad perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid" nėra įvykdęs tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono (planuojama rezultatus paskelbti iki 2019 m. lapkričio 30 d.), šiems gamintojams nustatytos izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugų kainų viršutinės ribos 2020 m. viešai neskelbiamos.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. lapkričio 28  d. posėdžio medžiaga galite čia.