Įeiti
Publikuota: 2019.11.29. Atnaujinta:

Nustatyti vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų įkainiai 2020 metams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti, kad vartotojai už įrenginių prijungimą prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstomųjų tinklų mokėtų pagrįstą kainą, patvirtino prijungimo įkainius atskiroms vartotojų grupėms. Nauji įkainiai bus taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d.

Baziniai įkainiai, naudojami nustatyti buitinių ir nebuitinių vartotojų įkainiams (atitinka 100 proc.)

Vartotojų grupė1 kW leistinosios naudoti galios įrengimo ar padidinimo įkainis, Eur (be PVM)1 m elektros tinklo nutiesimo įkainis, Eur (be PVM)

Projekto parengimo įkainis, Eur (be PVM)

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur (be PVM)

I grupė17,19netaikomasnetaikomasnetaikomas
II grupė135,6934,93696,48696,48
III grupė85,3439,381013,291 013,29
Vartotojai, kurių prijungiama ar didinama galia didesnė nei 500 kWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą1 060,00
Vartotojai, kurių prijungiama ar didinama galia ne mažesnė kaip 1 MWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą2 801,24

Įkainis už galią – mokamas priklausomai nuo naujai įsirengiamos ar didinamos galios dydžio;
Įkainis už tinklą – mokamas priklausomai nuo tiesiamo tinklo trumpiausio geometrinio atstumo metrų skaičiaus;
Įkainis už projektą – mokamas, jei projektą rengia skirstomųjų tinklų operatorius;
Maksimali kompensuotina projektavimo kaina – suma, kuri kompensuojama vartotojui, kai šis vartotojas savo lėšomis rengia prijungimo projektą.

Įkainiai buitiniams ir socialiai pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams (atitinka 20 proc.)

Vartotojų grupė1 kW leistinosios naudoti galios įrengimo ar padidinimo įkainis, Eur (be PVM)1 m elektros tinklo nutiesimo įkainis, Eur  (be PVM)

Projekto parengimo įkainis, Eur (be PVM)

Maksimali projektavimo kaina, Eur (be PVM)*

I grupė3,44
II grupė27,146,99139,30557,19
III grupė17,077,88202,66810,63
Vartotojai, kurių prijungiama ar didinama galia didesnė nei 500 kWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą

848,00

* atitinka 80 proc. bazinės projektavimo kainos,

Įkainiai nebuitiniams elektros energijos vartotojams (atitinka 40 proc.)

Vartotojų grupė1 kW leistinosios naudoti galios įrengimo ar padidinimo įkainis, Eur (be PVM) 1 m elektros tinklo nutiesimo įkainis, Eur  (be PVM)

Projekto parengimo įkainis, Eur (be PVM)

Maksimali projektavimo* kaina, Eur (be PVM)

I grupė6,88
II grupė54,2813,97278,59417,89
III grupė34,1415,75405,32607,97
Vartotojai, kurių prijungiama ar didinama galia didesnė nei 500 kWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą636,00
Vartotojai, kurių prijungiama ar didinama galia ne mažesnė nei 1 MWmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainąmoka pagal faktinę darbų kainą2 521,11

* atitinka 60 proc. nustatytos bazinės projektavimo kainos, išskyrus 1 MW vartotojus – jų kaina atitinka 90 proc, bazinės kianos.

I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojai;
II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus);
III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).


Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. lapkričio 28  d. posėdžio medžiaga galite čia.