Įeiti
Publikuota: 2019-11-29. Atnaujinta:

Mažieji gamtinių dujų tiekėjai taikys mažesnius tarifus buitiniams vartotojams


Nuo 2020 m. sausio 1 d. AB agrofirmos „Josvainiai" ir UAB „Intergas" aptarnaujami buitiniai vartotojai mokės mažiau už gamtines dujas (mažėja kintamoji tarifo dalis, mokama už m3), pastovioji tarifo dalis (mokama nepriklausomai nuo suvartojimo) jiems lieka nepakitusi, UAB „Fortum Heat Lietuva" vartotojams – mažėja tiek kintamoji, tiek pastovioji tarifo dalis.

AB agrofirmos „Josvainiai" kintamoji tarifo dalis vidutiniškai mažėja 42,31–50 proc., tai iš esmės lėmė 2019 m. I pusm. susidaręs skirtumas tarp faktinės ir į tarifą įskaičiuotos gamtinių dujų importo kainos, kuris dabar grąžinamas vartotojams, mažinant kainą.

1 lentelė. AB agrofirmos „Josvainiai" 2020 m. I pusm. ir 2019 m. II pusm. tarifų palyginimas (su PVM)

 Mato vnt.2019 m. II pusm.2020 m. I pusm.Pokytis, EurPokytis, proc.
I grupė          
Pastovioji tarifo dalisEur/mėn. 0,630,63--
Kintamoji tarifo dalisEur/m30,520,30-0,22-42,31
II grupė          
Pastovioji tarifo dalisEur/mėn. 3,993,99--
Kintamoji tarifo dalisEur/m30,440,22-0,22-50,00

I grupė – suvartoja iki 300 m3 gamtinių dujų per metus;
II grupė – suvartojantiems nuo 300 m3 iki 20 tūkst. m3 gamtinių dujų per metus.

UAB „Intergas“ aptarnaujami vartotojai už gamtinių dujų m3 vidutiniškai mokės 13,21–14,89 proc. mažiau. Tai lėmė 2020 m. I pusm. prognozuojamas įsigyjamų gamtinių dujų kainos mažėjimas, taip pat Tarybos sprendimu kitiems metams nustatyta mažesnė gamtinių dujų perdavimo kaina ir saugumo dedamoji.  

2 lentelė. UAB „Intergas“ 2020 m. I pusm. ir 2019 m. II pusm. tarifų palyginimas (su PVM)

 Mato vnt. 2019 m. II pusm. 2020 m. I pusm.Pokytis, EurPokytis, proc.
I grupė          
Pastovioji tarifo dalis Eur/mėn.1,451,45--
Kintamoji tarifo dalis  Eur/m30,530,46-0,07-13,21
II grupė          
Pastovioji tarifo dalis Eur/mėn.1,451,45--
Kintamoji tarifo dalis  Eur/m30,470,40-0,07-14,89

I grupė – suvartoja iki 300 m3 gamtinių dujų per metus;
II grupė – suvartojantiems nuo 300 m3 iki 20 tūkst. m3 gamtinių dujų per metus.

UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtines dujas tiekia tik II grupės vartotojams (kai dujos naudojamos šildymui, suvartojama nuo 300 m3 iki 20 tūkst. m3 gamtinių dujų per metus).
Dėl prognozuojamos mažesnės gamtinių dujų įsigijimo kainos 2020 m. I pusm., susidariusio skirtumo tarp faktinių ir į 2019 m. I pusm. įskaičiuotų gamtinių dujų įsigijimo kainų, kuris bus grąžinamas vartotojams, ir nustatytos mažesnės saugumo dedamosios, buitiniams vartotojams kintamoji tarifo dalis mažėja 23,21 proc., pastovioji tarifo dalis – 8,49 proc. (lėmė augantis vartotojų skaičius).

3 lentelė. UAB „Fortum Heat Lietuva“ 2020 m. I pusm. ir 2019 m. II pusm. tarifų palyginimas (su PVM)

 Mato vnt. 2019 m. II pusm.2020 m. I pusm.Pokytis, EurPokytis, proc
II grupė          
Pastovioji tarifo dalis Eur/mėn.4,313,94-0,366-8,49
Kintamoji tarifo dalis Eur/m30,5600,43-0,13-23,21

II grupė – suvartojantiems nuo 300 m3 iki 20 tūkst. m3 gamtinių dujų per metus.

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams perskaičiuojami du kartus per metus.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. lapkričio 28  d. posėdžio medžiaga galite čia.