Įeiti
Publikuota: 2019.11.29. Atnaujinta:

Keisis Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama harmonizuoti Lietuvoje taikomus pasinaudojimo gamtinių dujų perdavimo sistema principus su taikomais Latvijos ir Estijos dujų rinkos zonoje, suderino Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisykles – pakeitimai įsigalios 2020 m. sausio 1 d.

Esminiai pakeitimai:
numatyta galimybė einamosios paros pajėgumus susietuoju pajėgumų paskirstymo būdu skirstyti iškart po kiekio paraiškų patvirtinimo termino pabaigos bei netaikant 30 GWh/parą apribojimo (tokia tvarka galioja ir Latvijos bei Estijos dujų rinkos zonoje);
įtvirtintas perdavimo paslaugų sutarties pasirašymas el. parašu, taip sudarant sąlygas lanksčiau naudotis Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos paslaugomis;
patikslinta, kaip teikiamos paraiškos dėl kiekio įleidimo iš SGD terminalo sistemos taške, t. y. sistemos naudotojai, pageidaujantys, kad sutartu laikotarpiu būtų vykdomas dujų perdavimas įleidimo iš SGD terminalo sistemos taške, apie dujų srautą, kurį nori įleisti į sistemą, privalo iš anksto pranešti SGD terminalo operatoriui;
numatyta, kaip sistemos naudotojams priskiriamas gamtinių dujų kiekis tais atvejais, kai tarp gretimų perdavimo sistemų operatorių ir / ar su sistemos naudotojais nėra sudaroma sutartis, kurioje yra numatyta techninio balansavimo sąskaita.

Šiuo metu galiojančios Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės suderintos 2018 m. gegužės 31 d.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. lapkričio 28  d. posėdžio medžiaga galite čia.