Įeiti
Publikuota: 2019.11.29. Atnaujinta:

Keičiasi Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti gamtinių dujų skirstymo tinklu, suderino Naudojimosi AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių pakeitimus.

Esminiai pakeitimai:
• siekiant užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, patikslinta pažeidžiamo gamtinių dujų vartotojo sąvoka ir atlikti kiti su tuo susiję pakeitimai;
• reglamentuota, kaip apskaičiuojamas paskirstomas gamtinių dujų kiekis, kai atliekama matavimo priemonės metrologinė patikra arba nustatomas dujų kiekio matavimo priemonės gedimas;
• įtvirtinta, kad vartotojui nepateikus ateinantiems metams reikalingo skirstyti metinio gamtinių dujų kiekio,  taikoma faktinė pasibaigusių metų dujų skirstymo kainų grupė;
• numatyta, kad teikiant prašymą sudaryti gamtinių dujų skirstymo sutartį, turi būti pateikiamas ir dokumentas, patvirtinantis pristatymo vietos priklausymą laisvajai ekonominei zonai;
• patikslinta, kaip apskaičiuojami paskirstytų gamtinių dujų kiekiai.

Šiuo metu galiojančios Naudojimosi AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės suderintos 2017 m. gruodžio 27 d.


Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. lapkričio 28  d. posėdžio medžiaga galite čia.