Įeiti
Publikuota: 2019-11-28. Atnaujinta:

Patvirtinti 2020 m. elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino UAB „Ignitis" elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d. Vidutiniškai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams auga apie 14,7 proc.

Lietuva Europos Sąjungos kontekste

Lietuvos vartotojai ir toliau išlieka vieni mažiausiai mokančių už elektros energiją Europos Sąjungoje, tai patvirtina „Eurostat" duomenys.

1 pav. „Eurostat" buitinių vartotojų elektros energijos kainos 2019 m. I pusm. (su mokesčiais)

 naujas_1_pav_eurostat.jpg

Objektyvios kainos pokyčio priežastys

Elektros energijos kainos pokyčius įtakojo:
• Išaugęs lėšų poreikis infrastruktūrai išlaikyti: 1) Sinchronizacijos projektams ir kitoms investicijoms į infrastruktūrą skirta beveik 6  mln. Eur 2) kompensacijoms žemės savininkams už servitutus ir apsaugos zonas – beveik 9  mln. Eur.
• Didesnės sąnaudos, skirtos elektros sistemos palaikymui ir saugumui užtikrinti (sisteminės paslaugos) – apie 87 mln. Eur.
• Mažesnė ankstesniu periodu gauto viršpelnio grąžinimo apimtis: 2019 m. – 73 mln. Eur ir  2020 m. – 42 mln. Eur.
• Išaugusios elektros energijos biržoje ir pagal dvišalius sandorius įsigyjamos elektros (produkto) kaina – 16,74 proc., palyginus su 2019 m. (nuo 4,527 ct/kWh iki 5,331 ct/kWh).

2 pav. Faktinė elektros energijos (produkto) įsigijimo kaina 2015–2020 m. ct/kWh

naujas_2_pav_2019_11_28.jpg

Elektros energijos kaina buitiniams vartotojams nuo 2020 metų galėjo didėti beveik 29 proc., tačiau Taryba priėmė sprendimus – bendrovėms sąnaudos sumažintos beveik 45 mln. Eur, kurie leido „sušvelninti" ženklų kainos augimą.

Šiuo metu visuomeninės elektros energijos kainų viršutinės ribos žemoje įtampoje yra vos 1 ct/kWh didesnės nei galiojo 2010 metais: AB „Rytų skirstomieji tinklai" – 10,8 euro centai už kWh, AB „VST"  - 10,43 euro centai už kWh.

3 pav. Visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš ŽĮ tinklų dinamika 2015–2020 metais

 3_pav_visuomenine_kaina_2019_11_28.jpg

Konkretūs tarifai buitiniams vartotojams

Buitiniams vartotojams, pasirinkusiems patį populiariausią vienos laiko zonos „Standartinį" mokėjimo planą (82 proc. elektros energijos vartotojų), elektros energijos tarifas didėja 1,9 ct/kWh.

Taryba ragina buitinius vartotojus būti aktyviais ir pasitikrinti, ar jų pasirinktas mokėjimo planas atitinka vartojimo įpročius. Dažnu atveju, pasirinkus optimalų mokėjimo planą, namų ūkio išlaidos elektros energijai gali sumažėti keliais eurais per mėnesį, kas leistų išvengti didesnių sąskaitų už suvartotą elektros energiją.

1 lentelė. Visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams 2018–2019 m., ct/kWh (su PVM)

ŽĮ 2019 m.2020 m.Pokytis 2020 m./
2019 m., ct/kWh
Viena laiko zona„Standartinis"13,014,91,9


Dvi laiko zonos
„Standartinis", dieninė dedamoji14,316,82,5
naktinė dedamoji10,010,70,7

Planas „Namai" ​ ​ ​ ​
Pastovioji dedamoji, EUR/mėn.3,03,0-
Viena laiko zona11,413,31,9
Dvi laiko zonos
dieninė dedamoji12,415,02,6
naktinė dedamoji9,09,80,8
Planas „Namai plius" ​ ​ ​ ​
Pastovioji dedamoji, EUR6,06,0-
Viena laiko zona10,912,81,9
Dvi laiko zonos
dieninė dedamoji11,814,42,6
naktinė dedamoji8,79,50,8


Planas „Išmanusis" ​ ​ ​
Nakties energijos dedamoji 9,010,21,2
Ryto energijos dedamoji 10,311,71,4
Dienos energijos dedamoji 13,014,71,7
Vakaro energijos dedamoji14,816,92,1


Tarybos priimti sprendimai dėl elektros energijos tarifų buitiniams vartotojams atskirų dedamųjų:
- perdavimo paslaugos kaina;
- įsigijimo kaina;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kaina;
- skirstymo paslaugos VĮ ir ŽĮ tinklais kainos;
- visuomeninės kainos VĮ ir ŽĮ tinklais kainos;
- visuomeninio tiekimo kaina.

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. lapkričio 28  d. posėdžio medžiaga galite čia.