Įeiti
Publikuota: 2019.11.25. Atnaujinta:

UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kaina perskaičiuota su pažeidimais


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi Tauragės r. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad į kainą įskaičiuotos per didelės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos dėl pradėto eksploatuoti naujo ilgalaikio turto, investicijų grąža bei faktinės geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainos, tuo tarpu mokestinių įsipareigojimų sąnaudos bei bendrovės papildomai gautos pajamos, susidariusios dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų neatitikties, – per mažos.

Tauragės r. savivaldybės taryba šiuos pažeidimus turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų terminą, to nepadarius, šilumos kaina gali būti nustatyta vienašališkai.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. lapkričio 25 d. posėdžio medžiaga galite čia.