Įeiti
Publikuota: 2019.11.25. Atnaujinta:

Pratęsiamas biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į tai, kad Lietuvoje nėra prie gamtinių dujų sistemos prijungtų ir biodujas tiekiančių gamintojų, 2020 m. pratęsia nustatytų biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų galiojimą.

Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifai 2020 metams (be PVM)

Biodujų supirkimo tarifus Biodujų jėgainėms, naudojančioms atliekas, kurių technologinis pajėgumas (TP) yra:
TP ≤ 1.300 kWh/val.0,072 EUR/kWh
1.300 < TP ≤ 2.600 kWh/val.0,062 EUR/kWh
2.600 < TP ≤ 5.200 kWh/val.0,059 EUR/kWh
TP > 5.200 kWh/val.0,057 EUR/kWh
Biodujų supirkimo tarifus biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas iš sąvartynų ir jas tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą, kurių TP yra: ​
TP ≤ 1.300 kWh/val.0,034 EUR/kWh
1.300 kWh/val. < TP0,026 EUR/kWh


Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. lapkričio 25 d. posėdžio medžiaga galite čia.