Įeiti
Publikuota: 2019.11.25. Atnaujinta:

Mažėja SGD terminalo saugumo dedamoji


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimą, kuris numato SGD terminalo saugumo dedamosios mažinimo priemones išdėstant laivo-saugyklos nuomos kaštus iki 2044 m., nustatė:  

jeigu AB „Klaipėdos nafta“ iki 2019 m. gruodžio 31 d. gauna valstybės garantiją ir sudaro sutartį dėl paskolos suteikimo (apie tai turi būti informuota Taryba), nuo 2020 m. sausio 1 d. galioja  343,71 Eur/(MWh/parą/metus) gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos* (saugumo dedamoji);

jeigu AB „Klaipėdos nafta“ neįvykdo anksčiau nurodytų sąlygų dėl valstybės garantijos ir paskolos suteikimo, nuo 2020 m. sausio 1 d. galioja 498,84 Eur/(MWh/parą/metus) saugumo dedamoji.

Sumažinti saugumo dedamąją, palyginus su 2019 m., iš esmės leido 2020-iems metams nustatyta mažesnė SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis – Taryba sumažino SGD terminalo operatoriaus veiklos sąnaudas ir investicijų grąžą, taip pat numatytas mažesnis lėšų poreikis veiklai vykdyti, įvertinus paskirtojo tiekėjo ankstesnių laikotarpių faktines sąnaudas.

 

Taryba apie galutinį sprendimą dėl nuo 2020 m. sausio 1 d. galiosiančios saugumo dedamosios informuos iki 2019 m. gruodžio 31 d.

 

AB „Amber Grid“ 2020-iems metams nustatytas SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dydis sudaro 65 134 Eur (2019 m. – beveik 73,9 tūkst. Eur).

 

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. lapkričio 25 d. posėdžio medžiaga galite čia.

 

* Į saugumo dedamąją yra įskaičiuoti SGD terminalo išlaikymo kaštai (įskaitant laivo nuomą, darbuotojus ir t.t.), gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ patiriamos SGD terminalo administravimo sąnaudos. Saugumo dedamąją moka visi gamtinių dujų vartotojai.