Įeiti
Publikuota: 2019.11.20. Atnaujinta:

UAB Kauno kogeneracinei jėgainei pratęstas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi UAB Kauno kogeneracinės jėgainės prašymą, priėmė sprendimą pratęsti bendrovei išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (įrengiant 31 500 kW kogeneracinę elektrinę) galiojimo terminą iki 2020 m. lapkričio 20 d. (imtinai).

UAB Kauno kogeneracinei jėgainei leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas 2016 m. gegužės 20 d., galioja iki 2019 m. lapkričio 20 d.

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė įgyvendina naujos atliekas energijai gaminti naudojančios kogeneracinės jėgainės projektą, kurio sudėtingumas, techninis kompleksiškumas bei nenumatytos aplinkybės trukdo sėkmingai užbaigti projektą pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

Kauno kogeneracinė jėgainė pateikė pagrindžiančius dokumentus, kad įgyvendinti projektą vėluojama dėl valstybės ir trečiųjų asmenų veiksmų – užsitęsus žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūroms, daugiau kaip 10 mėn. vėluojama įrengti Kauno kogeneracinės jėgainės projektui reikalingą vidinį kelią, kuris įtrauktas į jėgainės techninį projektą.

Vadovaudamasi Elektros energetikos įstatymu, Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis, Taryba pratęsė leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminą.