Įeiti
Publikuota: 2019.11.20. Atnaujinta:

ACER ir CEER paskelbė dokumentų paketą dėl ES energetikos sektoriaus reguliavimo gairių po 2025 metų


2019 m. lapkričio 19 d. Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (angl. European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators – CEER) paskelbė dokumentų paketą dėl ES energetikos sektoriaus reguliavimo gairių, siekiant įgyvendinti ES tikslus dėl rinkų susiejimo (angl. market coupling) ir energetikos sektoriaus dekarbonizacijos.

Dokumentų paketą (angl. Bridge beyond 2025) sudaro ACER rekomendacija ir bendras ACER ir CEER išvadų dokumentas. Dokumentų paketas atspindi bendrą reguliuotojų nuomonę dėl geresnės rinkos priežiūros, siekiant, kad rinkos priežiūros rodikliai ir jų įgyvendinimo stebėsena būtų reglamentuota ES teisės aktuose, siūlomos priemonės dėl licencijavimo/leidimų išdavimo procedūrų supaprastinimo ir harmonizavimo principų, taip pat siūloma stiprinti ACER ir reguliavimo institucijų galias vykdant reguliuojamų subjektų priežiūrą, daug dėmesio skiriama reguliacinei aplinkai, siekiant skatinti naujas technologijas ir naujus produktus (angl. power-to-gas; „green“ or „low carbon“ gases), siūlomi sprendimai dėl gamtinių dujų perdavimo paslaugų tarifikavimo šalims siekiant rinkų integracijos regioniniu lygiu.

Dokumentų paketas bus teikiamas Europos Komisijai kaip bendra reguliuotojų pozicija ir pasiūlymai dėl teisinių iniciatyvų, kurias Europos Komisija ketina išplatinti 2020 m. pabaigoje – 2021 m. pradžioje. Viešas dokumentų paketo pristatymas numatomas Briuselyje lapkričio 20 d. (nuoroda į tiesioginę transliaciją čia).