Įeiti
Publikuota: 2019.11.18. Atnaujinta:

Nustatytos elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinės ribos 2020 metams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) AB „Ignitis gamyba" padaliniui Kruonio hidroakumuliacinei elektrinei 2020 metams nustatė antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos (ne didesnės negu 400 MW) kainos viršutinę ribą – 1,51 Eur/MW/val. be PVM.

Pagal Elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo rezultatus, esant tyrime numatytoms sąlygoms, AB „Ignitis gamyba", UAB Kauno termofikacijos elektrinė, AB „Panevėžio energija", AB „ORLEN Lietuva" yra pripažinti turintys didelę įtaką tretinio aktyviosios galios rezervo rinkoje asmenimis. Atsižvelgiant į tai, kad perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid" nėra įvykdęs tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono (planuojama rezultatus paskelbti iki 2019 m. lapkričio 30 d.), bei siekiant užtikrinti rinkos dalyvių konkurencingumą dalyvaujant aukcione, šiems gamintojams nustatytos tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugų kainų viršutinės ribos 2020 m. viešai neskelbiamos.

Rinkos dalyviai, dalyvaudami AB „Litgrid" organizuojamame tretinio aktyviosios galios rezervo aukcione, negali siūlyti aukštesnės kainos, nei Tarybos nustatyta viršutinė riba.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. posėdžio medžiaga galite čia.