Įeiti
Publikuota: 2019.11.15. Atnaujinta:

Taryba nustatė naują UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinę kainą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinę kainą naujam 5 metų reguliavimo periodui – 6,46 ct/kWh be PVM, t. y. 0,9 proc. mažesnę, palyginus su šiuo metu taikoma (6,52 ct/kWh be PVM).

UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos kainos, ct/kWh be PVM

Plunge_2019_11_14.jpg

Taryba bendrovei apskaičiavo 3 345,94 tūkst. Eur būtinųjų šilumos tiekimo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, t. y. 68,65 tūkst. Eur, arba 2,0 proc., mažiau nei bendrovės projekte (sumažintos einamojo remonto ir aptarnavimo bei personalo sąnaudos).

Taip pat Taryba konstatavo, kad UAB „Plungės šilumos tinklai“ grąžintina suma dėl ankstesniais laikotarpiais šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro ir įsigytos šilumos sąnaudų skirtumo yra 74,42 tūkst. Eur, dėl mokestinių įsipareigojimų –  11,15 tūkst. Eur. Vykdydama balansavimo paslaugą centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje bendrovė gavo 9,49 tūkst. Eur papildomų pajamų. Nesusigrąžintos / papildomai gautos pajamos bus grąžintos bendrovei / vartotojams per vienerius metus.

Naujoje UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos kuro struktūroje didžiausią dalį (apie 90 proc.) sudaro biokuras. Bendrovė perka šilumą iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Plungės bioenergija“ (2018 m. įsigytos šilumos kiekis sudarė 67 proc. visos į tinklą patiektos šilumos).

UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2012–2018 m. į šilumos ūkį investavo 3 752,26 tūkst. Eur, iš jų 679,42 tūkst. Eur suma finansuota iš Europos Sąjungos ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondų. Didžiausios investicijos atliktos siekiant didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį kuro struktūroje (naujo biokuro katilo įrengimas Lentpjūvės g. katilinėje) ir rekonstruojant šilumos tiekimo tinklus (naujos magistralės paklojimas iš Lentpjūvės g. katilinės į Stoties g. katilines).

UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumą tiekia Plungės rajono savivaldybėje – Plungės miesto, Alsėdžių, Žemaičių Kalvarijos, Kulių, Platelių miestelių ir Varkalių, Šateikių, Stalgėnų, Stanelių, Prūsalių, Gegrėnų, Narvaišių kaimų teritorijose.

Tarybos nustatyta nauja UAB „Plungės šilumos tinklai“ bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti Plungės rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. posėdžio medžiaga galite čia.