Įeiti
Publikuota: 2019.11.15. Atnaujinta:

Pakruojo vartotojams keisis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įvertino UAB „Pakruojo vandentiekis" faktines veiklos sąnaudas ir suderino perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas: vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bus taikoma 2,84 Eur/m3 (be PVM) kaina, t. y. 6,3 proc. mažesnė, palyginus su šiuo metu galiojančia. Apskaitos kaina didėja 10,1 proc. –  gyventojai mokės 1,53 Eur/ butui per mėn. (be PVM).

UAB „Pakruojo vandentiekis" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas
bute (be PVM)

Pakruojis_2019_11_15.jpg

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kaina gyventojams mažėja dėl faktiškai didesnių realizuotų paslaugų kiekių bei mažesnių ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, nurašius ilgalaikį turtą. Apskaitos kaina auga dėl didesnių darbo užmokesčio bei ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, bendrovei pradėjus eksploatuoti naują ilgalaikį turtą (transportas, apskaitos prietaisai ir kt.).

Tarybos suderintos kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Pakruojo rajono savivaldybės tarybai. Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų už paslaugas mokama suma sudarys 2,18 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Šiuo metu galiojančios UAB „Pakruojo vandentiekis" paslaugų kainos taikomos nuo 2018 m. liepos 1 d.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. posėdžio medžiaga galite čia.