Įeiti
Publikuota: 2019.11.11. Atnaujinta:

Panaikinta 11 leidimų importuoti elektros energiją


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ pateiktą informaciją apie elektros energijos importą iš šalių, kurios nėra valstybės narės, panaikino UAB „Renerga“, UAB „TC Holding“, UAB „Imlitex“, UAB „SERVEKA ENERGY“, UAB „Alpiq Energija Lietuva“, UAB „EFT Lithuania“, UAB „DukEn Link“, UAB „Energo life“, UAB „LIT ENERGO“ išduotus elektros energijos importo leidimus bei UAB „APIS BALTIJA“ ir Axpo Nordic AS išduotus leidimus importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės

Taryba gali panaikinti leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, galiojimą, jeigu ūkio subjektas per paskutinius vienus metus nevykdė leidime nurodytos veiklos.

Elektros energijos importo veiklą iš šalių, kurios nėra valstybės narės, reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas ir Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės.

Leidimų importuoti elektros energiją iš šalių, kurios nėra valstybės narės, sąrašas skelbiamas čia.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. lapkričio 8 d. posėdžio medžiaga galite čia.