Įeiti
Publikuota: 2019.11.08. Atnaujinta:

Susitarta dėl bendro regioninių išlaidų padalijimo tarp šalių


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino AB „Litgrid“ kartu su Švedijos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriais (PSO) bei paskirtais elektros energijos rinkos operatoriais (PERRO) parengtą bendrą pasiūlymą dėl Europos tarpvalstybinio einamosios dienos regioninių išlaidų padalijimo.

Bendri kaštai, kurie apima Lietuvos–Lenkijos elektros energijos jungties „LiPol Link“ ir Švedijos–Lenkijos elektros energijos jungties įtraukimą į bendrą Europos tarpvalstybinę einamosios dienos elektros energijos prekybos IT platformą (XBID), yra 24 500 Eur, jie lygiomis dalimis (po 4083 Eur) padalijami visoms 6 projektą įgyvendinančioms šalims: PSO – „Svenska kraftnät“, LITGRID AB ir „Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.“, PERRO – „EPEX Spot SE“, „EMCO AS“ ir „Towarowa Gielda Energii S.A.“.

Primename, kad 2018 m. birželio 12 d. pradėjo veikti bendros Europos tarpvalstybinė einamosios dienos elektros energijos prekybos IT platforma (XBID), kurioje vyksta prekyba tarp valstybių ir skirtingų biržos operatorių platformų. Iki šios datos regioniniu lygmeniu buvo patvirtintos procedūros, tvarkos, pritaikytos IT sistemos, kas vėliau leido viską sujungti į bendrą XBID platformą.

PSO ir PERRO pateikė reguliavimo institucijai metinę ataskaitą, kurioje išsamiai paaiškinamos bendro kitos paros ir einamosios paros prekybos rinkų susiejimo proceso kūrimo, keitimo ir veikimo išlaidos. Konkrečiame regione bendradarbiaujantys PSO ir PERRO turi susitarti dėl bendro pasiūlymo, kaip bus padalijamos pagrįstai patirtos išlaidos, vėliau šį pasiūlymą atskirai tvirtina kiekvienos regionui priklausančios valstybės narės kompetentingos nacionalinės institucijos.


Išsamiai susipažinti su 2019 m. lapkričio 8 d. posėdžio medžiaga galite čia.