Įeiti
Publikuota: 2019.11.04. Atnaujinta:

Taryba neišdavė leidimo UAB „Axton Commodities“ importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) neišdavė UAB „Axton Commodities“ leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės (šiuo atveju – Baltarusijos Respublikos), nes bendrovė nepateikė elektros energijos importo valstybėje esančio numatomo pirkėjo ar pardavėjo ir atitinkamų įsipareigojimų pirkti ir (ar) parduoti elektros energiją pagrindžiančių dokumentų (pvz., preliminarios sutarties, ketinimų protokolo).

UAB „Axton Commodities“ pateikta bendroji sutartis dėl elektros pirkimo – pardavimo tarp bendrovės ir Izraelio Valstybėje registruotos įmonės L. R. Global Ltd. neatitinka teisės aktų reikalavimų, kadangi bendrovės sudaryta sutartis dėl elektros energijos importo ne su importo valstybėje esančiu numatomu pardavėju.

Privalomi reikalavimai ūkio subjektams, norintiems importuoti elektros energiją iš šalių, kurios nėra valstybės narės, įtvirtinti  Elektros energetikos įstatyme ir Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse.

Ūkio subjektas, turėdamas visus privalomus dokumentus, gali pakartotinai kreiptis į Tarybą dėl leidimo importuoti elektros energiją iš šalių, kurios nėra valstybės narės, išdavimo.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. spalio 31 d. posėdžio medžiaga galite čia.