Įeiti
Publikuota: 2019.11.04. Atnaujinta:

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – įpareigojimas prijungti vartotojo elektros įrenginius, padidinant leistinąją naudoti galią


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą, įpareigojo operatorių nedelsiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus dėl vartotojo leistinosios naudoti galios padidinimo.

Vartotojas 2017 m. rugpjūčio mėn. sudarė sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir sumokėjo apskaičiuotą įmoką dėl elektros energijos įvado galios, t. y. leistinosios naudoti galios, didinimo. Šie darbai turėjo būti atlikti per 85 kalendorines dienas (iki 2017 m. lapkričio 14 d.), tačiau leistinoji naudoti galia vartotojui nėra padidinta iki šiol.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ Tarybai pateiktame paaiškinime nurodė, kad negali įvykdyti sutartyje su vartotoju numatytų įsipareigojimų – prijungti vartotojo elektros įrenginius prie elektros tinklų, didinant leistinąją naudoti galią, nes nėra įvykdęs tinklo rekonstrukcijos, kuri numatyta techninėse sąlygose.   

Taryba, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad:
• operatorius, sudaręs sutartį su vartotoju, neįvertino, kad iki sutarties įvykdymo termino neatliks techninėse sąlygose nustatytos elektros oro linijos rekonstrukcijos,  todėl negalės prijungti vartotojo elektros įrenginių prie skirstomojo tinklo, didinant leistinąją naudoti galią;
• rengdamas technines sąlygas operatorius neišnagrinėjo galimybės įrengti šalia esančioje 10 kV oro linijoje reikiamos galios stulpinę transformatorinę, nutiesiant reikiamus tinklus vartotojo elektros įrenginiams ir esamai oro linijai prijungti, kas sudarytų sąlygas padidinti leistinąją naudoti galią ne tik šiam vartotojui, bet ir kitiems vartotojams ateityje bei  pagerintų tiekiamos elektros energijos kokybę esamiems vartotojams.

Tarybos vertinimu, operatorius, pasirašydamas sutartį su vartotoju, turėjo įvertinti, ar iki sutarties įvykdymo termino galės atlikti techninėse sąlygose numatytus elektros oro linijos rekonstrukcijos darbus bei laiku prijungti vartotojo elektros įrenginius prie elektros tinklų.

Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai prijungimo įmoka perskaičiuojama esant operatoriaus kaltei, visos su prijungimo įmoka susijusios išlaidos turi būti dengiamos operatoriaus sąnaudomis, kurios ateityje negali būti traukiamos į reguliuojamos veiklos sąnaudas.