Įeiti
Publikuota: 2019-03-05. Atnaujinta: 2019-06-03

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos PSO paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2020-2023 m. kainų – įgyvendinamas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas


Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija skelbia viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid" teikiamų paslaugų kainų nustatymo metodikos, laikydamasi 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau – Tarifų tinklo kodeksas) reikalavimų dėl  referencinės kainos metodikos taikymo, skelbimo ir konsultavimosi.

Tarifų tinklo kodeksas apibrėžia reikalavimus gamtinių dujų perdavimo referencinės kainos metodikai, informacijos skelbimui ir viešajai konsultacijai pagal Tarifų tinklo kodekso 26 ir 28 straipsnius.

Tarifų tinklo kodeksas numato šias pagrindines prievoles:
- Kiekvienais metais skelbti informaciją, susijusią su gamtinių dujų perdavimo tarifų nustatymu;
- Vykdyti viešąją konsultaciją dėl referencinės kainos metodikos kas 5 metus (kiekvienam reguliavimo periodui);
- Vykdyti viešąją konsultaciją kas metus dėl gamtinių dujų perdavimo įleidimo-išleidimo sistemos taškuose taikomų nuolaidų, daugiklių bei sezoninių koeficientų.

Tarifų tinklo kodekso 27 straipsnio nuostatos numato, kad viešoji konsultacija turi trukti ne trumpiau kaip du mėnesius. Atsižvelgiant į tai, viešoji konsultacija dėl Tarifų tinklo kodekso 26 ir 28 straipsnių, prasidės 2019 m. kovo 5 d. ir pasibaigs 2019 m. gegužės 6 d.

Prašome visus suinteresuotus rinkos dalyvius teikti pastabas dėl pateiktų viešajai konsultacijai dokumentų ir priedų el. paštu: [email protected]  (pridedant kopiją: [email protected] ir  [email protected]).

Viešosios konsultacijos dokumentus bei priedus anglų kalba galite rasti čia.  

Santrauka lietuvių kalba pateikiama čia.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Klaipėdos nafta“, 2019-05-08
JSC "Conexus Baltic Grid", 2019-05-03
JSC “Latvijas Gaze”, 2019-05-03
Finnish, Estonian and Latvian NRAs, 2019-05-03
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-05-02
AS AJ Power Gas, 2019-04-16
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, 2019-04-01

Viešosios konsultacijos metu gautų pastabų vertinimas EN (spauskite čia)