Įeiti
Publikuota: 2019.03.27. Atnaujinta:

Suderinta UAB „Aukštaitijos vandenys“ bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina


Komisija, įvertinusi UAB „Aukštaitijos vandenys" 2017 m. faktines sąnaudas ir planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo apie 33 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų nei planavo įmonė. Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderinta 1,29 Eur/m3 (be PVM) bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, t. y. 2,3 proc. mažesnė, palyginus su dabar galiojančia, apskaitos kaina didėja 31,3 proc. – gyventojai mokės 1,09 Eur/mėn. (be PVM).

Šiuo metu UAB „Aukštaitijos vandenys" vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2018 m. sausio mėn.

UAB „Aukštaitijos vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 Aukstaitija_2019_03_27.jpg

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina mažėja dėl faktiškai realizuotų didesnių geriamojo vandens ir sutvarkytų nuotekų kiekių. Apskaitos kaina keičiasi išgryninus ir perskirsčius sąnaudas paslaugų teikimui tarp atskirų veiklų – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei vykdomos pardavimo veiklos.

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Panevėžio miesto bei Panevėžio rajono savivaldybių taryboms – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, UAB „Aukštaitijos vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 0,97 proc.  proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi  97 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 97,4 proc. Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų. Panevėžio rajone bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje geriamasis vanduo centralizuotai tiekiamas apie 78,3 proc. gyventojų, nuotekos tvarkomos apie 76,6 proc. gyventojų. 100 proc. vartotojams centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens atitinka visus Higienos normos reikalavimus, nuotekos išvalomos iki nustatytų parametrų.

UAB „Aukštaitijos vandenys" 2015–2017 m. laikotarpiu įgyvendino investicijų ir plėtros projektus, dalis lėšų darbams atlikti skirta iš ES paramos fondų. Svarbiausia įgyvendinta investicija – Panevėžio miesto dumblo apdorojimo įrenginių statyba, kurios bendra vertė siekia daugiau nei 7,4 mln. Eur (Europos sanglaudos fondo lėšos – daugiau nei 5,8 mln. Eur).  Naujų dumblo apdorojimo įrenginių pajėgumas siekia 3525,9 tūkst. m3, čia apdorojamas nuotekų dumblas, susidarantis Panevėžio nuotekų valykloje (ateityje bus vežamas dumblas iš Kupiškio, Ramygalos ir Krekenavos nuotekų valyklų), taip pat pastatyti ir pradėti eksploatuoti  nuotekų dumblo džiovinimo įrenginiai. Bendrovė taip pat vykdė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros plėtrą Panevėžio mieste ir rajone (Garuckų k. Ramygalos sen. ir Ramygalos m.) – atlikta darbų už 1,24 mln. Eur sumą. Už šias lėšas buvo pastatytos 5 naujos nuotekų siurblinės, paklota 3,89 km vandentiekio ir 8,53 km nuotekų tinklų, sudaryta galimybė 289 gyventojų prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų ir 663 gyventojų – prie centralizuotų nuotekų tinklų, Garuckų k. ir Ramygalos mstl. gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo 100 proc. atitinka Higienos normos reikalavimus, visos nuotekos išvalomos iki nustatytų parametrų.

2018–2020 m. UAB „Aukštaitijos vandenys" planuoja tęsti 2016 m. pradėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros projektus, kuriems numatyta skirti daugiau nei 12 mln. Eur (apie pusę reikalingų lėšų planuojama gauti iš ES paramos fondų). Bendrovė 2017 m. atliko darbų už 935 tūkst. Eur sumą, šiuo metu yra nutiesta 13,02 km naujų ir rekonstruota 2,38 km vandentiekio tinklų, nutiesta 10,87 km naujų ir rekonstruota 2,38 km nuotekų tinklų, pastatytos 6 nuotekų siurblinės. Panevėžio m. dar suplanuota pakloti apie 28 km vandentiekio tinklų ir įrengti 20 vnt. gaisrinių hidrantų, 2990 gyventojų gaus geriamojo vandens tiekimo paslaugą rekonstruotais vandentiekio tinklais, 365 individualių namų savininkai galės prisijungti prie naujai įrengtų centralizuotų vandentiekio tinklų, t. y. 803 gyventojai gaus Higienos normos reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį.

Taip pat bus vykdoma nuotekų sistemos plėtra ir renovavimas: Panevėžio mieste planuojama nutiesti apie 18,034 km nuotekų tinklų ir įrengti 7 nuotekų perpumpavimo siurblines (348 individualių namų savininkai galės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, t. y. 766 gyventojai galės pasinaudoti nuotekų surinkimo ir valymo paslauga), numatyta rekonstruoti apie 10,215 km nuotekų tinklų (11684 gyventojams bus teikiama nuotekų tvarkymo paslauga rekonstruotais nuotekų tinklais). Bendrovė planuoja rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius: parengtinio valymo grandyje bus įdiegta šiuolaikinė nuotekų valymo technologinė įranga, nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai bus išplėsti papildomu 3200 m3 talpos pūdytuvu, dėl ko apie 30 proc. padidės biodujų gamyba (100 proc. bus išnaudojami 2 biodujų kogeneratoriai, kas leis pagaminti didesnį elektros ir šilumos energijos kiekį), o sumažėjus nuotekų dumblo kiekiui, atitinkamai mažės išlaidos, reikalingos jo sausinimui, džiovinimui ir išvežimui.

UAB „Aukštaitijos vandenys" 2017 m. realizavo 5646,5 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2017 m. gavo 1016,15 tūkst. Eur  pelno.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. kovo 27 d. posėdžio medžiaga galite čia.