Įeiti
Publikuota: 2019-03-27. Atnaujinta:

Patvirtinti bendrieji techniniai reikalavimai dėl naujų elektros apkrovos objektų ir operatorių prijungimo


Komisija, įgyvendindama Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1388, patvirtino bendruosius techninius reikalavimus, kuriuos AB „Litgrid", AB „Energijos skirstymo operatorius" ir kiti mažieji skirstomųjų tinklų operatoriai taikys prijungiant naujus sistemos naudotojus, t. y. naujus elektros energijos vartotojus bei elektros energijos generavimo įrenginius prie tinklo.

Bendraisiais techniniais reikalavimais:
- apibrėžti ir subendrinti reikalavimai naujų elektros tinklų vartotojų prijungimui bei pastočių, jungiančių perdavimo ir skirstymo tinklus ar vartotojus, įrangai;
- nustatyti būtinieji techniniai konstrukcijos ir veikimo reikalavimai, taikomi jungiant prie sistemos;
- detalizuoti techniniai reikalavimai vartotojams, kurie savanoriškai teiks kontraktines papildomas reguliavimo apkrova paslaugas operatoriams (angl. demand response services).

Bendrieji techniniai reikalavimai visiems rinkos dalyviams užtikrins sąžiningas konkurencijos sąlygas bei elektros energetikos sistemos saugumą integruojant iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintą elektros energiją, taip pat palengvins prekybą elektros energija visoje Europos Sąjungoje, naudojant veiksmingas priemones.


Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. kovo 27 d. posėdžio medžiaga galite čia.