Įeiti
Publikuota: 2019.03.27. Atnaujinta:

Nepriklausomam šilumos gamintojui UAB „Ekopartneris“ nustatyta bazinė šilumos gamybos kaina


Kaune veikiančiam nepriklausomam šilumos gamintojui UAB „Ekopartneris" nustatyta šilumos gamybos bazinė kaina 5 metų reguliavimo periodui – projekcinė 2019 m. kovo mėn. šilumos gamybos kaina yra 3,27 ct/kWh (be PVM).

UAB „Ekopartneris" pagamintą šilumą parduoda AB „Kauno energija", šiluma tiekiama į Kauno miesto centralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Patiektos šilumos kiekis 2018 m. sudarė 62,2 tūkst. MWh.  

1 pav. UAB „Ekopartneris" Kauno miesto integruotos šilumos tiekimo sistemos palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų ir projekcinių kainų palyginimas (2019 m. kovo mėn.)

 ekopartneris_2019_03_25.jpg

Komisija, nustatydama UAB „Ekopartneris" bazinę šilumos gamybos kainą, būtinajam šilumos kiekiui pagaminti nustatė 1557,26 tūkst. Eur būtinųjų sąnaudų ir investicijų grąžos, t. y. 24,2 proc. mažiau, nei suskaičiavo bendrovė.

Bendrovei taikoma reguliuojama šilumos gamybos kainodara, nes katilinės statybai – 2015 m. UAB „Ekopartneris" Kaune pastatė 14 MW galios biokuro katilą su 3,5 MW šiluminės galios kondensaciniu ekonomaizeriu – buvo pasinaudota ES struktūrinių fondų paramos lėšomis.

UAB „Ekopartneris" nepriklausomą šilumos gamybos veiklą vykdo nuo 2015 m.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. kovo 27 d. posėdžio medžiaga galite čia.