Įeiti
Publikuota: 2019-03-22. Atnaujinta:

Patvirtinta UAB „Varėnos vandenys“ bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina


Komisija, įvertinusi UAB „Varėnos vandenys" 2017 m. faktines sąnaudas ir planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo 99,07 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų nei planavo įmonė. Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderinta 1,73 Eur/m3 (be PVM) bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, t. y. tokia pati, kokia galioja šiuo metu, apskaitos kaina didėja 22,9 proc. – gyventojai mokės 1,18 Eur/mėn. (be PVM).

Šiuo metu UAB „Varėnos vandenys" vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2014 m. vasario mėn.

UAB „Varėnos vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

Varena_2019_03_21.jpg 

Apskaitos kaina keičiasi išgryninus ir perskirsčius sąnaudas paslaugų teikimui tarp atskirų veiklų – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei vykdomos pardavimo veiklos.

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Varėnos rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, UAB „Varėnos vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,16 proc.  proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi  77,8 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 60,8 proc. Varėnos rajono savivaldybės gyventojų. 92 proc. vartotojams centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens atitinka visus Higienos normos reikalavimus, 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų parametrų.

Komisijos posėdyje taip pat suderinta paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina ūkio subjektams – 0,15 Eur/m3 (be PVM). Bendrovės teikiama paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 23 ūkio subjektai, per metus vidutiniškai surenkama 215,9 tūkst. m3 paviršinių nuotekų.

UAB „Varėnos vandenys" 2013–2017 m. įgyvendino investicinių projektų už daugiau nei 3,2 mln. Eur, dalis darbų atlikta pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama. Bendrovė Varėnoje paklojo 1,1 km vandentiekio ir 14 km nuotekų tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 406 būstams), pastatė 6 nuotekų siurblines. Taip pat paklota 0,6 km vandentiekio tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 9 būstams) Marcinkonyse (Varėnos r.), Naujųjų Valkininkų gyvenvietėje paklota 2 km vandentiekio tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 59 būstams) ir 2,4 km nuotekų tinklų (sudaryta galimybė prisijungti 26 būstams), pastatyti nuotekų valymo įrenginiai ir 3 buitinių nuotekų pakėlimo siurblinės.

2018–2020 m. UAB „Varėnos vandenys" planuoja įgyvendinti investicijų už didesnę nei 2,8 mln. Eur sumą, apie pusę reikalingų lėšų numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų. Bendrovė planuoja nutiesti 3,7 km vandentiekio ir 10 km nuotekų tinklų Varėnos mieste, Merkinės ir Matuizų gyvenvietėse, Senosios Varėnos kaime, taip pat planuojama rekonstruoti 2,4 km vandentiekio ir 0,5 km nuotekų tinklų Varėnos mieste, atlikti nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją Matuizų gyvenvietėje, pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius Puodžių gyvenvietėje. Įgyvendinus investicinius projektus, naudotis centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga papildomai turėtų 113 būstų, nuotekų tvarkymo paslauga – 246 būstai, Varėnos r. savivaldybės  gyventojams bus tiekiamas kokybės reikalavimus atitinkantis geriamasis vanduo.

UAB „Varėnos vandenys" 2017 m. realizavo 541 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2017 m. gavo 30,88 tūkst. Eur  pelno.


Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. kovo 22 d. posėdžio medžiaga galite čia.