Įeiti
Publikuota: 2019.03.22. Atnaujinta:

CEER paskelbė viešąją konsultaciją dėl reguliavimo iššūkių tvariam dujų sektoriui


Europos energetikos reguliuotojų taryba (CEER), kurios narė yra Komisija, skelbia viešąją konsultaciją dėl reguliavimo iššūkių tvariam dujų sektoriui (angl. Regulatory Challenges for a Sustainable Gas Sector).

Konsultacija siekiama identifikuoti, ką energetikos reguliuotojai gali atlikti siekiant sustiprinti tvaraus dujų sektoriaus plėtrą.

Konsultacijos tikslai:
- Identifikuoti reguliavimo iššūkius efektyviam dujų sektoriaus pokyčiui.
- Identifikuoti stiprinančius veiksnius, kuriuos nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų taikyti, kad šis pokytis dujų sektoriuje būtų tinkamas ir sklandus.

Konsultacijos dokumente įvardijami iššūkiai, susiję su atsinaujinančių išteklių naudojimu dujų sektoriuje, investicijų į infrastruktūrą vertinimo klausimais, dujų rinkos modelio pokyčiais. Keliami klausimai, kokiomis sąlygomis turėtų būti reguliuojamas vandenilio tinklų naudojimas, elektros ir dujų infrastruktūros (power-to-gas) sąsajos, kilmės garantijų sistemos, tarifų režimų nustatymo siekiant veiksmingai integruoti ES dujų rinkas ir kiti inovatyvūs pokyčiai bei jų poveikis dujų sektoriaus reguliavimui.

Šiuo konsultaciniu dokumentu taip pat siekiama prisidėti prie ES teisės aktų tobulinimo dujų sektoriuje reguliavimo požiūriu.

Konsultacijoje kviečiami dalyvauti energijos tiekėjai, prekiautojai, elektros ir dujų vartotojai, pramonė, vartotojų atstovų grupės, tinklo operatoriai, valstybės narės, akademikai ir visos kitos suinteresuotosios šalys.

Konsultacija vyks iki 2019 m. gegužės 17 d.

Konsultacijos klausimyną galite rasti čia.