Įeiti
Publikuota: 2019.03.14. Atnaujinta:

Patvirtinti vienodi reikalavimai suprekiautos elektros energijos perdavimui


​Komisija patvirtino AB „Litgrid" kartu su kitais ES perdavimo sistemos operatoriais parengtas Planinių mainų, susijusių su bendru kitos paros prekybos rinkų susiejimu, apimties skaičiavimo metodiką ir Planinių mainų, susijusių su bendru einamosios paros prekybos rinkų susiejimu, apimties skaičiavimo metodiką.

Patvirtintuose teisės aktuose įtvirtinti vieningi visoje Europos Sąjungoje suprekiautos elektros energijos skaičiavimo principai perdavimo sistemos operatoriams bei bendra informacijos mainų tvarka tarp biržos operatorių ir perdavimo sistemos operatorių. Šiuo metu Lietuvoje elektros energija prekiauja Nord Pool Spot birža, taip pat veiklą pradės vykdyti EPEX Spot biržos operatorius, kai bus parengti atitinkami susitarimai , kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos prekybos zonose galėtų pradėti veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai.

Komisijai pareigą tvirtinti šiuos teisės aktus numato Europos Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. kovo 14 d. posėdžio medžiaga galite čia.