Įeiti
Publikuota: 2019.03.14. Atnaujinta:

Komisija suderino energijos išteklių biržos operatoriaus 2018 m. veiklos ataskaitą


​Komisija, įvertinusi energijos išteklių biržos operatoriaus UAB „Baltpool" pateiktą 2018 m. veiklos ataskaitą, priėmė sprendimą ją derinti (su ataskaita galite susipažinti čia).

Esminiai UAB „Baltpool" 2018 m. veiklos rodikliai:

• 2018 m. biržos operatoriaus pajamos sudarė 903 tūkst. Eur, iš jų: biokuro biržos – 521 tūkst. Eur, VIAP lėšų administravimo − 162 tūkst. Eur, prekybos kuro durpėmis − 1 tūkst. Eur, šilumos aukcionų organizavimo – 38 tūkst. Eur.

• Biržos operatorius, vykdydamas veiklą 2018 m., faktiškai patyrė 686 tūkst. Eur sąnaudų.

• 2018 m. UAB „Baltpool" dirbo pelningai – grynasis pelnas sudaro 180 tūkst. Eur.

• Biokuro apyvarta 2018 m. sudarė 429 306 tne, t. y. 3,9 proc. daugiau nei 2017 m., pajamos iš biokuro biržos veiklos 2018 m., palyginus su 2017 m., mažėjo 9,1 proc., kadangi nuo 2017 m. gruodžio mėn. galioja mažesnis paslaugų įkainis biržos dalyviams.

Energijos išteklių biržos operatoriui pareiga teikti Komisijai praėjusių metų veiklos ataskaitą įtvirtinta Energijos išteklių rinkos įstatyme. Komisijai pritarus ataskaitai, operatorius ją teikia Energetikos ministerijai. Taip siekiama sukurti konkurencingai ir efektyviai bei skaidriai veikiančią biokuro rinką.

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. kovo 14 d. posėdžio medžiaga galite čia.