Įeiti
Publikuota: 2019.03.14. Atnaujinta:

Komisija skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą už 2018 m. IV ketvirtį


​Komisija, vykdydama elektros energijos rinkos stebėseną ir siekdama užtikrinti galimybę visiems rinkos dalyviams naudotis patikima bei aktualia informacija, parengė ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą už 2018 m. IV ketv. (atsisiųskite).

Ataskaitoje pateikiami apibendrinti duomenys apie elektros energijos gamybos, importo ir eksporto apimtis, pajamas, taip pat atliktas investicijas bei prekybą biržoje.

Svarbiausi 2018 m. IV ketv. skaičiai:

    Gamyba

 • Pagaminta ir į tinklą patiekta 30,3 proc. mažiau elektros energijos, palyginti su 2017 m. IV ketv. (gamybos apimtys atitinkamai siekė 784,7 GWh ir 1 125,8 GWh).

 • Atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančiose elektrinėse pagaminta

  30,4 proc. mažiau elektros energijos, palyginti su 2017 m. IV ketv. (gamybos apimtys atitinkamai siekė 527,7 GWh ir 758,0 GWh).

 • Įrengtoji elektrinių galia laikotarpio pabaigoje buvo 0,4 proc. didesnė, palyginti su

  2017 m. IV ketv. pabaiga (atitinkamai siekė 3 679 MW ir 3 663 MW).


  Importas ir eksportas

 • Importuojamos elektros energijos kiekis buvo 14,0 proc. didesnis, palyginti su 2017 m. IV ketv. (importuotas kiekis atitinkamai siekė 3 383,5 GWh ir 2 966,7 GWh).

 • Eksportuojamos elektros energijos kiekis augo 0,7 proc., palyginti su

  2017 m. IV ketv. (eksportuotas kiekis atitinkamai siekė 741,3 GWh ir 735,9 GWh).

 • 2018 m. IV ketv. daugiausia elektros energijos buvo importuota iš

  Rusijos (1 540,8 GWh arba 45,5 proc. viso importuotos elektros energijos kiekio), eksportuota – į Lenkiją (426,7 GWh, arba 57,6 proc.).


  Didmeninė ir mažmeninė rinka

 • Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai elektros energijos biržoje pardavė 96,1 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. IV ketv. (biržoje parduotos elektros energijos apimtys atitinkamai siekė 1 805,7 GWh ir 920,7 GWh).

 • Aktyvią nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdančių tiekėjų skaičius mažėjo 4,2 proc., palyginti su 2017 m. IV ketv. (nepriklausomų elektros energijos tiekėjų skaičius atitinkamai siekė 23 ir 24).


  Sektoriaus pajamos

 • Elektros energijos sektoriaus pajamos išaugo 21,0 proc., palyginti su 2017 m. IV ketv. (atitinkamai siekė 502,9 mln. Eur ir 415,7 mln. Eur).

  Investicijos

 • Investicijos į elektros energetikos sektorių buvo 9,3 proc. mažesnės, palyginti su 2017 m. IV ketv. (investicijų apimtys atitinkamai siekė 82,6 mln. Eur ir 91,1 mln. Eur).

   Ataskaita parengta pagal VIAP lėšų administratoriaus UAB „Baltpool", perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid", skirstomųjų tinklų operatorių, elektros energijos gamintojų bei nepriklausomų elektros energijos tiekėjų teikiamų ataskaitų duomenis.