Įeiti
Publikuota: 2019.03.14. Atnaujinta:

Baigtas UAB „Anykščių vandenys“ planinis veiklos patikrinimas


Komisija, atlikusi UAB „Anykščių vandenys" planinį veiklos patikrinimą, nustatė, kad bendrovė 2014–2016 m. laikotarpiu neteisingai vykdė sąnaudų paskirstymą tarp atskirų veiklų, taip pat nepagrįstai gavo 11,40 tūkst. Eur pajamų, kurios bus grąžintos vartotojams, mažinant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas ateities laikotarpiais.

Nustatyti UAB „Anykščių vandenys" reguliuojamos veiklos sąnaudų paskirstymo neatitikimai:

• nurodyta per didelė ilgalaikio turto pradinė ir balansinė vertės, dėl ko reguliuojamos veiklos nusidėvėjimo sąnaudoms priskirtos nepagrįstos sąnaudos;

• dalis ilgalaikio turto, tiesiogiai naudojamo reguliuojamoje veikloje, nepagrįstai priskirtas nereguliuojamai veiklai, todėl šio turto priežiūros ir eksploatacinės sąnaudos nepagrįstai priskirtos nereguliuojamai veiklai;

• dalis sąnaudų (elektros energijos, ryšių paslaugų, reprezentacinės, laboratorijų) nepagrįstai priskirtos reguliuojamai veiklai;

• apskaičiuotas didesnis, nei faktinis, reguliuojamos veiklos nuostolis, o normatyvinis pelnas – per mažas).

Šie neatitikimai bus įvertinti bendrovei rengiant metinės atskaitomybės ataskaitą už 2018 metus.  

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. kovo 14 d. posėdžio medžiaga galite čia.