Įeiti
Publikuota: 2019.03.08. Atnaujinta: 2019.03.08

Šilumos tiekėjui – įpareigojimas perskaičiuoti vartotojui pateiktą sąskaitą


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ginčą dėl neteisingai priskirto apmokėti šilumos kiekio, įpareigojo bendrovę perskaičiuoti vartotojo butui priskirtą šilumos kiekį.

Daugiabučiame name, kuriame yra vartotojo butas, šiluma paskirstoma pagal šilumos skaitiklių rodmenis, t. y. butui priskiriamas faktiškai suvartotas šilumos kiekis ir atitinkamai apskaičiuojamas šilumos kiekis namo bendrosioms reikmėms. Pagal gyventojų pasirinktą šilumos paskirstymo metodą, taip pat tikrinama tolygaus šildymo sąlyga: gyventojams, kurių butai nešildomi arba šildomi per mažai (1 m2 tenka mažiau nei 40 proc. vidutiniškai namo 1 m2 naudingojo ploto tenkančio šilumos kiekio) prie šilumos kiekio bendrosioms reikmėms priskiriamas papildomas šilumos kiekis. Kas reiškia, kad gyventojai, kurie nešildo / nepakankamai šildo savo būstą, neišvengia mokėjimo už šildymą kaimynų „sąskaita“.

Dėl telemetrijos sistemos gedimo minėtame daugiabučiame name 2018 m. sausio ir vasario mėnesiais AB „Vilniaus šilumos tinklai“ buvo perduoti neteisingi duomenys ir namo gyventojams paskirstytas mažesnis, nei faktiškai suvartotas, šilumos kiekis. Pastebėjus gedimą ir patikslinus duomenis, šilumos tiekėjas atliko perskaičiavimą. Tačiau vartotojas nesutinka su jam priskirtu apmokėti šilumos kiekiu bendrosioms reikmėms, nes, jo skaičiavimais, šis kiekis turėtų būti mažesnis.

Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, pripažino, kad šiuo atveju vartotojas yra teisus ir įpareigojo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ iš naujo atlikti perskaičiavimą, laikantis šilumos paskirstymo metodo reikalavimų. Bendrovė perskaičiavimą turi atlikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų ir apie tai informuoti Komisiją.