Įeiti
Publikuota: 2019.03.08. Atnaujinta:

Komisijos sprendimas sumažinti elektros energijos skirstymo operatoriaus sąnaudas ir skirti baudą – teisėtas


Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija neskundžiama nutartimi konstatavo, kad Komisija teisėtai skyrė AB „Energijos skirstymo operatorius" 300 tūkst. Eur baudą už esminių Energetikos įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo nuostatų, kurių tikslas – užtikrinti, kad vartotojai už suvartotą elektros energiją mokėtų ekonomiškai pagrįstą kainą, pažeidimą.

Komisija, 2014 m. atlikusi elektros energijos skirstymo operatoriaus planinį patikrinimą, nustatė, kad:
• į reguliuojamos skirstymo veiklos sąnaudas 2011 m. nepagrįstai buvo įtraukta 8,2243 mln. Eur, 2012 m. – 13,1522 mln. Eur ir 2013 m. – 7,3870 mln. Eur;
• į reguliuojamos elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos sąnaudas 2011 m. nepagrįstai įtraukta 0,1611 mln. Eur, 2012 m. – 0,7339 mln. Eur, 2013 m. – 0,8069 mln. Eur;
• į elektros energijos įsigijimo sąnaudas 2011–2013 m. nepagrįstai įtraukta 0,3116 mln. Eur suma.

Komisija už minėtus pažeidimus energijos skirstymo operatoriui 2015 m. birželio 4 d. skyrė 300 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo ištaisyti reguliuojamų sąnaudų ataskaitas. Vartotojams nepagrįstos sąnaudos buvo grąžintos, mažinant elektros energijos kainą ateities laikotarpiais.

AB „Energijos skirstymo operatorius" nesutiko su Komisijos atlikto patikrinimo metu nustatytais pažeidimais ir skirta bauda – bendrovė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama pripažinti neteisėtomis Komisijos patikrinimo išvadas, įpareigojimą pašalinti pažeidimus, skirtą baudą arba ją sumažinti iki protingo dydžio. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 25 d. atmetė energijos skirstymo operatoriaus reikalavimus, kaip nepagrįstus.

AB „Energijos skirstymo operatorius" toliau teikė skundą aukštesnės instancijos teismui – Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris išnagrinėjo bylą ir 2019 m. kovo 6 d. neskundžiama nutartimi pripažino Komisijos sprendimus pagrįstais ir teisėtais, t. y. paliko galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą.